När är det fördelaktigt att byta från manuell applicering till maskinell applicering av material?

Enskilda förutsättningar styr valet av det optimala mät- och blandningssystemet

Flytande och pastösa material används till att permanent binda ihop, täta och gjuta in komponenter. Valet av appliceringsmetod samt doserings- och blandningssystem styrs av de olika processparametrarna.

Första frågan vid planeringen av en ny produktionsprocess bör inte vara om appliceringen skall ske manuellt eller maskinellt. Inte heller huruvida utrustningen skall vara högteknologisk eller inte. Man börjar istället med att definiera de mål som skall uppnås och identifiera materialets egenskaper vid olika förhållanden. 

Först när samtliga relevanta påverkansvariabler har identifierats och mål fastställts kan man avgöra om produktionsprocessen skall ske manuellt eller maskinellt.

Manuella applikationer

Om en ny appliceringsprocess skall installeras är det lämpligt att testa de första preliminära stegen manuellt genom att materialet appliceras med pensel eller patron på en prototyp. Då kan grundläggande genomförbarhet kontrolleras snabbt och enkelt tidigt i processen.

Inom vissa applikationer är manuell applicering nästan alltid det primära valet.
Det gäller t ex vid ”enkla" applikationer som inte ställer några direkta krav på materialegenskaper eller det visuella resultatet.

Även då långa limsträngar skall läggas är det för det mesta mer fördelaktigt ur ett hanteringsperspektiv med manuell applicering, t ex vid 8-meterslimning av flygplanskropp. Även vid storskalig tillverkning, till exempel inom bygg- och transportindustrin, är manuella lösningar i allmänhet att föredra.

 

Vidareutveckling från manuell till maskinell bearbetning

Övergången från manuell till maskinell bearbetning är ett betydande steg vid vidareutveckling av en produktionsprocess.  Det är inte möjligt att ge ett generellt råd om vilka kriterier som är viktigast i beslutet om uppgradering eller ej - men det brukar vara en eller två faktorer som är avgörande (dessa faktorer varierar) om maskinell bearbetning är lönsam eller inte. 

Investeringen i ett doserings- och blandningssystem är ofta lönsamt vid stora volymer och höga kvalitetskrav, samt för applikationer som inte kan utföras manuellt.
Produktionskostnaderna minskar genom tidsbesparing, finare toleranser och därmed färre reklamationer samt mindre materialspill och färre förpackningar att kassera.

En lösning som i vissa fall kan vara intressant är att doserings- och blandningsmaskinen packar om material från stora fat till materialpatroner för manuellt bruk. Materialpriset blir betydligt lägre jämfört med färdigköpta patroner och för även med sig besparingar i logistikprocessen. Den här lösningen kräver dock att en viss mängd material hanteras för att vara lönsam.

Samverkan mellan applikationen och produkten

I valet av vilken doseringsmetod som är mest lämplig spelar samspelet mellan applikationen och slutprodukten en viktig roll. Om kraven på slutprodukten är höga ställs även höga krav på applikationen. Då är ofta det mest lämpliga alternativet maskinell eller möjligen automatiserad (robotassisterad) bearbetning.

Manuell applicering medför alltid en viss osäkerhet om huruvida slutprodukten uppfyller de fastställda kraven. Även en liten skillnad i ett blandningsförhållande kan leda till stora skillnader i slutproduktens kvalitet; till exempel variationer i hållfasthet eller ökad känslighet för kyla eller fukt.

Det kan vara svårt att manuellt applicera lim- eller tätningsmassa med hundraprocentig precision. Manuell applicering innebär i allmänhet överdosering för att säkerställa en säker sammanfogning, komponenten kan då istället uppfattas som slarvigt sammanfogad. Resultatet kan även skilja mellan olika operatörer och dagsform. Vid höga visuella krav är manuell limning därför i allmänhet inte ett lämpligt alternativ.

 

Hänsyn till materialegenskaper, hantering och produktionssteg.

Vid planeringen av en produktionsprocess väljer man först lämpligt material. Hänsyn tas till materialets konsistens under doserings- och sammanfogningsprocessen samt under det efterföljande härdande tillståndet. Materialets härdningstid påverkar samtliga produktionssteg både uppströms och nedströms. Även förhållanden som fuktighet och temperatur i produktionsmiljön påverkar slutproduktens kvalitet.

I vissa fall krävs förbehandling för att säkerställa att komponentens yta är ren och att vidhäftning mellan limmet och materialet sker. Ibland kan efterbehandling vara nödvändig, t.ex. när limmet endast härdar under UV-ljus. Det finns även material som inte kan bearbetas manuellt eftersom de måste förberedas genom t ex avgasning, temperaturkontroll och sluten transport för att säkerställa att fyllmedel med högre densitet inte skiktar sig.

Krav på mätningsprocessen

Mätningsprocessen är ofta ett av de viktigaste momenten i produktionsprocessen då trenden inom industrin går mot ökade krav på produktkvalitet, processäkerhet, kvalitetssäkring och dokumentation.
Manuell applicering innebär nästan alltid brister i mätprocessen samtidigt som övervakning på ett tillförlitligt sätt är svårt att genomföra.

Vid höga krav på doseringsprocessen är maskinell bearbetning i de flesta fall enda alternativet då det garanterar en hög processäkerhet och reproducerbarhet över tid. 
Operatören kan med hög tillförlitlighet konfigurera, lagra, övervaka och dokumentera alla parametrar. Det är särskilt viktigt vid certifiering och vid uppfyllande av DIN-standard 2304 gällande kvalitetskraven för limningsprocesser.

Följande faktorer kan endast genomföras med ett doserings- och blandningssystem:

 • Konstant blandningsförhållande av flera material
 • Exakt utmatningsmängd
 • Exakt skottstorlek
 • Definierade toleransområden
 • Kontroll och dokumentation av tillämpningen

 

Beaktande av ekonomiska faktorer

En investering i ett doserings- och blandningssystem kan innebära en hög investeringskostnad, men värt att beakta är att driftskostnaderna brukar vara betydligt högre vid manuell bearbetning.
Tillverkningskostnaden av patroner är cirka tre till tio gånger högre jämfört med kostnaden för 20-litersbehållare, vilket gör att små förpackningar är dyrare än stora. Patronbearbetning ger mycket materialavfall då patronerna inte töms helt. De använda patronerna måste även sorteras som farligt avfall. Med större förpackningar kan resurserna användas mer effektivt och påverkan på miljön blir mindre. 

Ofta tar appliceringen av material med patroner betydligt längre tid än med ett doserings- och blandningssystem, eftersom patronen först måste fyllas på eller bytas ut.
En annan viktig faktor är värdet på slutprodukten. Om produkten har ett högt värde kan kvalitetsbrister snabbt bli dyrbart. Ju högre mervärde som skapas genom limnings- eller ingjutningsprocessen, desto högre krav ställs på doseringsprocessen. Det kan därmed i vissa fall vara fördelaktigt att investera i ett doserings- och blandningssystem även när det gäller mindre produktionsmängder.

Slutsats

Produktionsprocessen bestäms av materialegenskaperna och kraven på slutprodukten. De tekniska alternativen, kostnaderna och fördelarna måste därför alltid värderas och analyseras i varje enskilt fall.

Felprocenten vid manuell bearbetning är ofta högre än vid maskinell bearbetning med ett doserings- och blandningssystem, men vid små volymer eller om den visuella aspekten inte är viktig kan manuell tillämpning vara mest effektiv. Det krävs dock en analys för att utvärdera varje enskild applikation.

Vid stora volymer och då det ställs krav på kvalitet, processäkerhet, kvalitetssäkring och dokumentation är ett doserings- och blandningssystem alltid det bästa alternativet. 

 

Läs också

I en liknande, praktisk artikel, som också handlar om produktionsprocesser, kan du ta reda på det:

Korrekt planering av doserings- och blandningssystem. Vad som är viktigt och hur man undviker de vanligaste konstruktionsfelen.

Ditt partnerskap med DOPAG

 • En kontaktperson för hela systemlösningen
 • Alla tillämpningar från en enda leverantör
 • Implementering av specifika krav och automatisering
 • Vägledning av DOPAGs experter
 • Tekniskt centrum för testning och kundutbildning
 • Nära samarbete med materialtillverkare
 • Decennier av erfarenhet av dispensering- och blandningsteknik
 • Global distribution och service i över 40 länder

Din kontaktperson

Referensprojekt

Tillämpningar

Välj dina tillämpningar:
Alla DOPAG-artiklar på ett ögonblick:
 1. Korrekt planering av dispensering- och blandningssystem Korrekt planering av dispensering- och blandningssystem

  Precision är avgörande när det gäller planering. Vilka faktorer är särskilt viktiga och hur kan man undvika vanliga designfel?

  Mer information
 2. Dosering, blandning och applicering av termiskt ledande silikonmaterial Dosering, blandning och applicering av termiskt ledande silikonmaterial

  Doserings- och blandningssystemet vectomix TC från DOPAG bearbetar värmeledande material exakt och rent. Denna applikation visar bearbetningen av Wacker Semicosil 9672.

  Mer information
 3. Självhäftande pärlor i elektronikindustrin Självhäftande pärlor i elektronikindustrin

  Högre kvantiteter på kortare tid - För limning av höljen till LED-armaturer har DOPAG konfigurerat ett automatiserat doseringssystem som uppfyller exakt dessa krav.

  Mer information
 4. Med automatiserad produktion till den optimala PU-skumpackningen Med automatiserad produktion till den optimala PU-skumpackningen

  Teknik, material och komponent - dessa tre faktorer måste samordnas optimalt för automatiserad tillverkning av packningar av PU-skum. DOPAG och Stassen Industries GmbH ger råd till kunderna tillsammans.

  Mer information
 5. FIPFG-serietillverkning av PU-skumpackningar för kopplingsskåp FIPFG-serietillverkning av PU-skumpackningar för kopplingsskåp

  SAE Schaltanlagenbau Erfurt sätter man sin tillit till dynamicLine från DOPAG för den separata tillverkningen av kopplingsskåp. Vi har besökt dem på plats.

  Mer information
 6. Dispensering av två olika typer av smörjmedel Dispensering av två olika typer av smörjmedel

  Vi konfigurerade ett automatiserat smörjmedelsdispenseringsystem som optimerar produktionsprocesserna inom fordonsindustrin.

  Mer information
 7. Doseersystemen voor de productie van waterstoftanks Doseersystemen voor de productie van waterstoftanks

  Het eldomix doseersysteem vult een impregneerbad voor de productie van waterstoftanks met behulp van het draadwikkelproces.

  Mer information
 8. Dispensering av flytande silikongummi (LSR) inom medicinteknik, livsmedelsindustri och e-mobilitet Dispensering av flytande silikongummi (LSR) inom medicinteknik, livsmedelsindustri och e-mobilitet

  Särskilt stränga villkor gäller för produktion inom medicinteknik och livsmedelsindustrin. En särskild konfiguration från DOPAG gör det möjligt att använda doseringssystemet i renrum.

  Mer information
 9. Hur man byter från manuell till automatiserad tillämpning Hur man byter från manuell till automatiserad tillämpning

  När är det fördelaktigt att byta från manuell dosering till en dispenserings- och blandningsmaskin? - Vi hjälper dig att identifiera de parametrar som påverkar valet.

  Mer information
 10. Hög kostnadseffektivitet och många olika användningsområden för PU-skumpackningar Hög kostnadseffektivitet och många olika användningsområden för PU-skumpackningar

  Lär dig allt om Form-In-Place-Foam Gasketing (FIPFG) och hur det redan har börjat revolutionera tillverkningsprocesser runt om i världen.

  Mer information
 11. Packningar och elektronikgipsning för tillverkning av väggmonterade elektronikskåp Packningar och elektronikgipsning för tillverkning av väggmonterade elektronikskåp

  PU-packningar och ingjutningsmassor skyddar den känsliga elektroniken i en väggmonterad elektonikskåp mot damm, smuts och fukt. Vi erbjuder lösningar för båda tillämpningarna.

  Mer information
 12. Dispenserings- och blandningsteknik för tillverkning av LNG-tankfartyg Dispenserings- och blandningsteknik för tillverkning av LNG-tankfartyg

  Vi erbjuder dispenseringssystem för tillförlitlig applicering av lim och tätningsmedel vid tillverkning av transporttankar för flytande naturgas (LNG).

  Mer information
 13. Kontaktlös applicering av fett och olja Kontaktlös applicering av fett och olja

  Kontaktlös applicering av smörjmedel uppfyller alla villkor för komplexa, automatiserade produktionsprocesser och är nu standard inom många branscher. Vi presenterar alternativen.

  Mer information
 14. PU gaskets for recyclable HEPA filters PU gaskets for recyclable HEPA filters

  With the dynamicLine, DOPAG provides an automated and clean application of PU foam gaskets on recyclable HEPA filters from the Swiss manufacturer Tecnofil.

  Mer information
 15. Exakt limning för världens första infällbara solcellstak Exakt limning för världens första infällbara solcellstak

  Det schweiziska nystartade företaget dhp technology har konstruerat världens första infällbara soltak. De enskilda modulerna är tillverkade med dispenseringsteknik från DOPAG.

  Mer information
 16. Packning och limning av kontrollskåp Packning och limning av kontrollskåp

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG ett system för båda tillämpningarna och möjliggör därmed en effektiv, automatiserad serieproduktion.

  Mer information
 17. Manuell applicering av smörjmedel Manuell applicering av smörjmedel

  DOPAG erbjuder speciella doseringsstationer för manuell applicering av smörjmedel. Med hjälp av en adapter kan komponenter som O-ringar och andra tätningar smörjas manuellt.

  Mer information
 18. Beläggning av självhäftande etiketter med silikon Beläggning av självhäftande etiketter med silikon

  Självhäftande etiketter och klistermärken tillverkas med silikonbeläggning via beläggningssystem. Vi tillhandahåller doseringssystemet för att säkerställa materialtillförseln.

  Mer information
 19. Gjutning av elektronikkort Gjutning av elektronikkort

  DOPAG tillhandahöll ett doserings- och blandningssystem för ingjutning av elektronikkretsar för batteripaket för elcyklar.

  Mer information
 20. Serieproduktion af pakninger af PU-skum i bilindustrien Serieproduktion af pakninger af PU-skum i bilindustrien

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG en effektiv lösning för serietillverkning av PU-skumpackningar inom alla branscher.

  Mer information
 21. Limning och tätning i flygplanstillverkning Limning och tätning i flygplanstillverkning

  Volumix-doserings- och blandningssystemet är en smart lösning för att fylla patroner med lim och tätningsmedel i flygplanstillverkning.

  Mer information
 22. Automatiserad limning av filter Automatiserad limning av filter

  För tillverkningen av plastfilterelement konfigurerade DOPAG ett automatiserat doserings- och blandningssystem.

  Mer information
 23. Automatiserad applicering av tätningsmaterial Automatiserad applicering av tätningsmaterial

  DOPAG erbjuder en individuell lösning för användning av enkomponentstätningsmedel vid tillverkning av kardanaxlar för specialfordon.

  Mer information
 24. Serietillverkning av PU-skumpackningar Serietillverkning av PU-skumpackningar

  Med dynamicLine erbjuder DOPAG en effektiv lösning för serietillverkning av PU-skumpackningar inom alla branscher.

  Mer information
 25. Doserings- och blandningssystem för limning av fordonskomponenter Doserings- och blandningssystem för limning av fordonskomponenter

  DOPAG utvecklar ett doserings- och blandningssystem för limning av fordonskomponenter för att säkerställa enhetliga standarder över hela världen.

  Mer information
 26. Ventiler för fettsprutning i möbeltillverkning Ventiler för fettsprutning i möbeltillverkning

  DOPAG erbjuder möbeltillverkare flexibla och pålitliga lösningar för automatiserad applicering av smörjmedel.

  Mer information
 27. Effektiv hantering av komponenter vid dosering av tätningsskum Effektiv hantering av komponenter vid dosering av tätningsskum

  För automatiserad applicering av PU-tätningar på styrskåpsdörrar tillhandahåller DOPAG ett dynamiskt blandningssystem i kombination med en linjär robot och skyttelskjutbord.

  Mer information
 28. Honeycomb-kapsling av sandwichpaneler Honeycomb-kapsling av sandwichpaneler

  Med hjälp av doseringssystemet coredis kan honungskakorna i sandwichpaneler, som används i flygplansinteriörer, fyllas homogent.

  Mer information
 29. Tätningsmedelsdispensering för lastbilstillverkare Tätningsmedelsdispensering för lastbilstillverkare

  DOPAG stödde framgångsrikt en lastbilstillverkare med ett doseringssystem för manuell applicering av en enkomponenttätningsmassa.

  Mer information
 30. Ventiler för kontaktlös sprutning av fett och olja Ventiler för kontaktlös sprutning av fett och olja

  Ventiler för sprutning av fett och olja. Kontaktlös applicering av smörjmedel i svåråtkomliga områden.

  Mer information
 31. Exakt ingjutning av filter och filterelement Exakt ingjutning av filter och filterelement

  Exakt ingjutning av filter och filterelement är nödvändig för hög säkerhet och renhet. DOPAG stödde en global tillverkare med individuellt konfigurerade doserings- och blandningssystem.

  Mer information
 32. Lönsam produktion av komponenter för kontrollskåp och höljen Lönsam produktion av komponenter för kontrollskåp och höljen

  Med dynamicLine från DOPAG kan kunderna genomföra packnings- och limningsapplikationer med ett enda system.

  Mer information
 33. Doseringssystem för optimal smörjmedelsdispensering Doseringssystem för optimal smörjmedelsdispensering

  Kraven på typen av smörjmedelsdispensering varierar och beror alltid på den tillämpning som utförs. Lär dig här mer om de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik systemdesign!

  Mer information
 34. Kontinuerlig dosering av smörjmedel, lim och tätningsmedel. Kontinuerlig dosering av smörjmedel, lim och tätningsmedel.

  Membranventilen garanterar en ren tillämpning och hög tillförlitlighet i automatiserade doseringsprocesser.

  Mer information
 35. Dispensering av fyllmedel för termiska luckor Dispensering av fyllmedel för termiska luckor

  Användning av termiska spaltfyllare leder till mer avancerade krav på mätningsteknik - läs mer om lösningarna från DOPAG.

  Mer information
 36. Automatiserad applicering av PU-tätningar på komponenter Automatiserad applicering av PU-tätningar på komponenter

  Jämfört med manuella tätningar erbjuder automatiskt applicerade PU-tätningar många fördelar.

  Mer information
 37. Skottventil för kontaktlös smörjning Skottventil för kontaktlös smörjning

  DOPAG presenterar skottventilen i en ny video: Den är perfekt lämpad för kontaktlös materialtillförsel i högt automatiserade processer.

  Mer information
 38. FIPFG med hög kvalitet - tillämpningar FIPFG med hög kvalitet - tillämpningar

  Tillverkare av styrskåp Fandis använder skumpackningar på olika komponenter. DOPAG har konstruerat ett FIPFG-system för denna tillämpning.

  Mer information
 39. Individuell fettdispensering Individuell fettdispensering

  DOPAG har utvecklat två unika smörjmedelssystem för tillverkning av kulskruvar inom fordonsindustrin.

  Mer information
 40. Doseringssystem för 3D-utskrift av vätskor Doseringssystem för 3D-utskrift av vätskor

  Eldomix-dispenseringssystemet fyller materialbehållare i 3D-skrivare med flytande utskriftsteknik.

  Mer information
 41. Automatiserade system för inkapsling av elektronik Automatiserade system för inkapsling av elektronik

  DOPAG erbjuder automatiserade ingjutningslösningar för olika tillämpningar - två praktiska exempel!

  Mer information
 42. Nyckelfärdiga system för automatiserad dosering och blandning Nyckelfärdiga system för automatiserad dosering och blandning

  CTO Daniel Geier talar i intervjun om utmaningar inom automatiserad doseringsteknik.

  Mer information
 43. Automatiserad fettmätning Automatiserad fettmätning

  DOPAG presenterar en produktionscell som kan användas för smörjning och oljning. Disocver har även ventiler för kontaktlös materialtillämpning.

  Mer information
 44. Doseringsteknik vid tillverkning av rotorblad Doseringsteknik vid tillverkning av rotorblad

  Mätnings- och blandningssystem är nödvändiga i olika tillämpningar vid tillverkning av rotorblad. DOPAG presenterar sina lösningar.

  Mer information
 45. Individuella system för automatiserad limdispensering Individuella system för automatiserad limdispensering

  Hushållsapparattillverkaren Amica använder ett individuellt limdoseringssystem från DOPAG för tillverkning av ugnsluckor.

  Mer information
 46. Automatiserad produktion av skumpackningar Automatiserad produktion av skumpackningar

  Med dynamicLine presenterar tillverkaren av doseringsteknik DOPAG ett nytt dynamiskt blandningssystem för många olika tillämpningar.

  Mer information
 47. Exakt dosering av fett och olja Exakt dosering av fett och olja

  DOPAG har utvecklat ett speciellt doseringssystem för automatisk smörjning av gasfjädrar.

  Mer information
 48. Smörjning inom fordonsindustrin Smörjning inom fordonsindustrin

  Individuella fett- och limdispenseringsanläggningar från DOPAG garanterar elektriska parkeringsbromsar av högsta kvalitet.

  Mer information
Visa mer