vectomix TC: Doserings- och blandningssystem för värmeledande material

Modulära lösningar för elektroniska komponenter och för framtidens mobilitet

Vectomix TC har utvecklats speciellt för att dosera, blanda och applicera värmeledande material. De används när värme måste spridas och transporteras bort på ett konsekvent sätt - till exempel i batterier eller elektroniska komponenter. Värmekonduktiva material innehåller en hög andel slipande fyllmedel. Därför är vectomix TC tillverkad av härdat stål för att minimera nötning.

Den består av två kolvdoserare som finns i olika storlekar och som kan kombineras med varandra. Denna modulära struktur möjliggör ett varierat utbud av tillämpningar samt varierande blandningsförhållanden och utmatningsförhållanden.

Detta system är också känt för sin effektiva servostyrning. Båda doseringsenheterna har sin egen oberoende drivning. Detta gör det möjligt att styra dem separat, vilket innebär att blandningsförhållandet kan justeras och kontrolleras exakt. Utmatningsgraden kan också ändras med hjälp av en analog signal under doseringen, t.ex. för att säkerställa en ren kopplingspunkt via en rampfunktion.

Med integrerade ställdon och sensorer och med stöd av intelligent programvara erbjuder doseringssystemet vectomix TC exceptionellt hög processäkerhet. Materialet levereras av en trumpumpumpump, som finns i olika storlekar och som tandemversion.

 

Modulär och skalbar design för hög flexibilitet

Doserings- och blandningssystemet vectomix TC består av två kolvdoserare som finns i olika storlekar och kan konfigureras individuellt beroende på tillämpning. Till exempel kan två kolvdoserare kombineras med olika storlekar. Ett slangpaket och en dubbelventil för låg hanteringsvikt vid robottillämpningar kan också läggas till vectomix TC-systemet. En enskild kolvdoserare kan också användas för bearbetning av enkomponentmaterial. Den modulära strukturen möjliggör en mängd olika tillämpningar samt varierande blandningsförhållanden, skottstorlekar och utmatningshastigheter.

Kontroll

Mätningen styrs via en styrenhet med pekskärm. Alla tillämpningsalternativ som är möjliga med vectomix TC kan konfigureras i styrenheten, lagras i olika mätprocesser och anropas på en högre nivå (Profibus/Profinet). Vid exempelvis robottillämpningar möjliggör styrenheten även materialutmatning proportionellt mot hastigheten.

Termiskt ledande material

Funktioner och fördelar

  • Lång livslängd tack vare användningen av speciella material och beläggningar som är lämpliga för bearbetning av mycket slipande material.
  • Lågt slitage och minskat underhåll tack vare den kompenserande kopplingen mellan driv- och doseringskolven.
  • Variabelt blandningsförhållande och variabel utmatningshastighet tack vare den modulära uppbyggnaden.
  • Variabel hastighet och maximal precision tack vare två oberoende servodrifter.
  • Materialutmatning i form av skott eller pärlor
  • Flera skott med en kolvvolym möjliggör korta cykeltider.
  • Tryckövervakning i doseringskamrarna och förtrycksjustering för optimerade doseringsresultat.
  • Automatiserat läckagetest
  • Hermetisk kolvtätning med tätningsvätska
  • Användning av engångsblandningsrör

Tekniska specifikationer

Storlek Ø 3/3 Ø 6/6 Ø 10/10 Ø 20/20 Ø 36/36
Max. doseringsvolym* 0,9 ml 3,6 ml 15,6 ml 62 ml 202 ml
Min. doseringsvolym*
(5 mm slaglängd)
0,08 ml 0,3 ml 0,8 ml 3,2 ml 10,2 ml
Mätarslag 65 mm 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Högsta flödeshastighet**
(Vmax)
1,4 ml/s 5,5 ml/s 15,6 ml/s 62 ml/s 202 ml/s
Blandningsförhållande** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5***
Min. doseringstid
(full slaglängd)**
0,65 s 0,65 s 1,0 s 1,0 s 1,0 s
Min. cykeltid (full slaglängd)** 2,5 s 2,5 s 3,0 s 3,0 s 3,0 s
Max. matningstryck/
arbetstryck
160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Min. matningstryck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Max. arbetstryck 160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Viskositetsområde**** 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas
Strömförsörjning 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz
Max. mått 415 x 350 x 544 mm 415 x 350 x 544 mm 415 x 365 x 709 mm 415 x 365 x 719 mm 449 x 390 x 825 mm
Vikt (grundversion) ca 14,8 kg ca 19,3 kg ca 24,3 kg ca 30,3 kg ca 55,3 kg

* Beroende på materialegenskaper, materialförsörjningstryck och användning av materialkomprimeringsfunktionen
** För volymetriskt blandningsförhållande 1:1
*** Lägre på begäran
**** Annat på begäran