Statisk-dynamiskt blandningssystem

Blandning av utmanande medier med olika viskositet

Blandare av den här typen används när svåra medier med olika viskositet och med relativt lång hållbarhet ska blandas.

Används vanligen i ett blandningsförhållande på 100:100 till 100:10.

Pneumatiska eller elektriska motorer används för att rotera blandarelementen.

Som tillval kan statisk-dynamiska blandningssystem monteras med övervakning av blandarelement.