• • • • • • • • • •

System för blandning av polymerer

Tillförlitlig teknik för optimala resultat

Vid bearbetning av flerkomponentsmaterial är det extremt viktigt att komponenterna blandas homogent. Stora skillnader i mediernas viskositet, kort livslängd, komponenter som är svåra att blanda osv. kräver olika blandningssystem.

DOPAG erbjuder dynamiska blandningssystem, statiska blandningssystem, statisk-dynamisk blandning, system samt övervakning av blandarelement för statisk-dynamiska blandningssystem.

 

Blandningssystem i korthet

 1. Dynamiskt blandningshuvud

  Dynamiskt blandningshuvud

  Det dynamiska blandningshuvudet med sin nya ventilteknik har utformats för att för blandning av polymera reaktionssubstanser med låg till hög viskositet för skumning, limning, tätning och ingjutning.

 2. Statisk-dynamiskt blandningssystem

  Statisk-dynamiskt blandningssystem

  Blandare av denna typ används om svåra medier med olikheter i

  viskositeter och med en relativt lång hållbarhet måste blandas.

 3. Övervakning av blandarelement

  Övervakning av blandarelement

  Detta övervakningssystem för att upptäcka fel i statisk-dynamiska blandningssystem leder till ökad produktionssäkerhet.