eldomix: Maskin för epoxigjutning, limning och tätning

Ett kompakt, mångsidigt och pålitligt system för exakt dispensering av 2K-media

Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna dispenserings- och blandningssystem. De används för att applicera låg- till medelviskosa flerkomponentsmaterial som epoxi, polyuretaner och silikoner. Materialet levereras från tryckkärl. Specialkonfigurationer för att bearbeta högviskösa medier finns också tillgängliga.

Tillämpningar

 • Beläggning
 • Inkapsling
 • Limning
 • Snabb prototypframställning
 • Tätning

Branscher

Dessa moderna mätsystem kan användas i alla branscher där material måste appliceras med hög precision och på ett repeterbart sätt.

 • Fordonsindustrin
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Förnybar energi
 • Flyg- och rymdteknik
 • Vitvaror
 • och många fler

Funktioner och fördelar

 • Variabelt blandningsförhållande
 • Variabel utmatningshastighet
 • Kompakt bänkmaskin (eldomix 100)
 • Enkel drift
 • Sprutdispensering eller kontinuerligt flöde
 • Skydd mot över-/undertryck
 • Lösningsmedelsfritt

Funktioner

Tryckkärl används för att leverera materialet till de trefasiga asynkronmotordrivna kugghjulspumparna där de doseras i det förvalda förhållandet. Varje kugghjulspump är skyddad mot övertryck som standard. Med hjälp av integrerade volymräknare (tillval) kan blandningsförhållandet regleras permanent inom fritt konfigurerbara toleranser. Dessutom kan systemet utrustas med en permanent styrning av luft-bränsleförhållandet.

Eldomix är utrustad med en dispenseringsdator med pekskärmsterminal och ett statiskt blandningssystem som omfattar en 2K-ventil kombinerad med en statisk engångsblandare. Om blandat material skulle tillåtas härda i blandaren kan den bytas ut enkelt och billigt, vilket gör att man undviker en tidskrävande, dyr och miljöskadlig spolningscykel.

Tekniska specifikationer

  eldomix 100 eldomix 600
Flödeshastighet Från 2 ml/min, beroende på blandningsförhållande och viskositet Från 2 ml/min, beroende på blandningsförhållande och viskositet
Blandningsförhållande 100:100 till 100:5, i volym 100:100 till 100:5, i volym
Maximalt arbetstryck upp till 200 bar, beroende på material och utmatningshastighet upp till 200 bar, beroende på material och utmatningshastighet
Blandningssystem Statiskt eller statisk-dynamiskt blandningssystem▪ 2K-ventil▪ Bortskaffande av statisk blandare Statisk eller statisk-dynamiskt blandningssystem ▪ 2K-ventil ▪ Bortskaffande av statisk blandare Dynamiskt blandningssystem
Materialtillförsel Version för bänkskiva: Tryckkärl 4, 12 eller 24 l Svetsad ram: Tryckkärl upp till 45 l, större på begäran och/eller trumpumpar Dryckkärl 12 till 90 l, större på begäran och/eller trumpumpar
Viskositetsområde 50 till 80 000 mPas, med tryckkärlmax. 150 000 mPas, med fatpumpar* 50 till 80 000 mPas, med tryckkärlmax. 150 000 mPas, med fatpumpar*.
Materialegenskaper Ofylld, fylld, slipande Ofylld, fylld, slipande
Strömförsörjning 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz
Maximalt luftinloppstryck 6 bar 6 bar
Mått Bänkversion: från ca 810 x 790 x 1 000 mm Svetsad ram: från ca 1 000 x 1 740 x 1 610 mm Från 1 200 x 1 150 x 1 400 mm
Vikt Bänkversion: från 200 kg Svetsad ram: från 400 kg Från 600 kg
  * Högre värde på begäran, beroende på materialets reologiska egenskaper  

eldomix 100

Standard

 • Bänkversion
 • Tryckkärl i 12 l rostfritt stål
 • Kugghjulspump med övertrycksskydd
 • Trefasig asynkronmotor
 • Statiskt blandningssystem
  • 2K-ventil
  • Statisk engångsblandare
 • Dator för dosering med multitaskingoperativsystem i realtid (64 program lagras som standard, inklusive 32 program via externt val).
 • 7-tums pekskärmsterminal i färg
 • Korrigeringskurva för pumpens verkningsgrad ("mappning").
 • Slitagespårning av pumpen ("konditionsövervakning").

Valfritt

 • Svetsad ram på hjul
 • Modulär maskinuppställning
 • Förlängningsarm med balanseringsenhet
 • Tryckkärl med
  • Analog nivåkontroll
  • omrörare
  • Automatisk påfyllning
  • Anslutning för vakuumpump
 • Materialtillförsel genom trumpumpar
 • Extra slitageskydd för kugghjulspumparna
 • Styrning eller reglering av blandningsförhållandet och utflödeshastigheten genom volymräknare.
 • Statisk-dynamiskt blandningssystem
  • med övervakning av blandarelementet
 • Start/stopp-utlösare via handtag eller fotbrytare.
 • Manuell eller automatisk cirkulation
 • Regenereringsläge
 • Uppvärmning

eldomix 600

Standard

 • Chassi med hjul
 • Tryckkärl i rostfritt stål med 12 l
 • Kugghjulspump med övertrycksskydd
 • Trefasig asynkronmotor
 • Statiskt blandningssystem
  • 2K-ventil
  • Statisk engångsblandare
 • Dator för dosering med multitaskingoperativsystem i realtid (64 program lagras som standard, inklusive 32 program via externt val).
 • 7-tums pekskärmsterminal i färg
 • Korrigeringskurva för pumpens verkningsgrad ("mappning").
 • Slitagespårning av pumpen ("konditionsövervakning").

Valfritt

 • Större mobilt chassi, även med integrerad damm för lagring.
 • Modulär uppställning av maskinen
 • Förlängningsarm med balanserare
 • Tryckkärl med
  • analog nivåkontroll
  • omrörare
  • automatisk påfyllning
  • Anslutning för vakuumpump
  • Automatisk vakuumevakuering
 • Materialtillförsel genom trumpumpar
 • Extra slitageskydd för kugghjulspumparna
 • Pumpdrift genom servomotorer
 • Styrning eller reglering av blandningsförhållandet och utmatningshastigheten genom volymräknare.
 • Statisk-dynamiskt blandningssystem
  • med övervakning av blandarelementet
 • Dynamiskt blandningssystem
 • Start/stopp-utlösare via handtag eller fotbrytare
 • Manuell eller automatisk cirkulation
 • Regenereringsläge
 • Uppvärmning eller temperering