Vår integritetspolicy

Hilger u. Kern GmbH - Version: 05/2023

1. Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige och företagets sekretessansvarige

Personuppgiftsansvarig:

Hilger u. Kern GmbH
Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim

Tel.: + 49 621 3705 0
Fax: + 49 621 3705 200

Vårt företags sekretessansvarige kan nås på adressen ovan och på följande adress:
datenschutz@hilger-kern-group.com

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt arten och syftet med användningen av dem.

a) När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats skickas information automatiskt till vår webbplats server av den webbläsare som används på din enhet. Denna information sparas tillfälligt i en så kallad loggfil. Följande information sparas utan att du gör något och lagras tills den automatiskt raderas:

 • namnet på den fil som har visats
 • Datum och tid för visningen.
 • mängden överförda uppgifter.
 • Meddelande om huruvida filen visades med framgång.
 • Beskrivning av den typ av webbläsare som använts.
 • Operativsystem som använts.
 • Den webbplats som du senast besökte.
 • Leverantör
 • Din IP-adress.

De uppgifter som anges ovan behandlas av oss för följande ändamål:

 • för att se till att vår webbplats upprättar en smidig anslutning
 • se till att det är bekvämt att använda vår webbplats
 • för att analysera systemets säkerhet och stabilitet, och
 • av andra administrativa skäl


Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt legitima intresse är resultatet av de ovan angivna syftena för vilka vi samlar in uppgifter. Under inga omständigheter använder vi de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig som person.

Dessutom använder vi cookies och tjänster för analys och marknadsföring när du besöker vår webbplats. Du hittar mer detaljerade förklaringar av dessa funktioner i avsnitt 4 - 6 i detta integritetsmeddelande.

b) När du använder vårt kontaktformulär

Om du har frågor av något slag erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på vår webbplats. För att använda formuläret måste du ange din för- och efternamn, en giltig e-postadress, postnummer, land och bostadsort så att vi vet vem förfrågan kommer från och så att vi kan svara på den. Du kan frivilligt ange ytterligare information.

När personuppgifter behandlas i syfte att kontakta oss sker det i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR på grundval av din specifika förfrågan.

De personuppgifter som samlas in av oss för att du ska kunna använda kontaktformuläret raderas automatiskt när din förfrågan har lösts, såvida vi inte har legitim rätt att behålla dem (t.ex. för en specifik beställning) för vidare behandling.

c) När du använder vårt formulär "kvalificerad förfrågan".

För att få individuella offerter erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss med hjälp av ett "kvalificerat förfrågningsformulär" som finns på vår webbplats. För att använda formuläret måste du ange din för- och efternamn, en giltig e-postadress, postnummer, land och bostadsort så att vi vet vem förfrågan kommer från och så att vi kan svara på den. Du kan frivilligt ange ytterligare information.

När personuppgifter behandlas i syfte att kontakta oss sker det i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR på grundval av din specifika förfrågan.

De personuppgifter som vi samlar in för att du ska kunna använda kontaktformuläret raderas automatiskt när din förfrågan har lösts, såvida vi inte har legitim rätt att behålla dem (t.ex. för en specifik beställning) för vidare behandling.

3.   Delning av uppgifter

Dina personuppgifter delas inte med tredje part annat än för de ändamål som anges nedan.

Vi delar endast dina personuppgifter med tredje part om

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
 • Det är nödvändigt att dela dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR och det finns ingen anledning att anta att du har ett överordnat legitimt intresse av att dina uppgifter inte delas.
 • Det finns en rättslig skyldighet att dela dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 c i GDPR.
 • Om det är nödvändigt för att fullgöra avtal som vi har med dig enligt artikel 6.1 b i GDPR, förutsatt att delningen är laglig

4.   Cookies

Vi använder cookies i vissa delar av vår webbplats. Dessa små filer gör det möjligt att identifiera din dator som en enda teknisk enhet när du besöker denna webbplats, vilket gör det lättare för dig att använda vårt erbjudande - även om du återvänder till det senare.

Du har dock i allmänhet också möjlighet att aktivera en inställning i din webbläsare så att du informeras när cookies sparas och kan tillåta eller avvisa dessa cookies, eller till och med radera cookies som redan har sparats.

Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att hitta information om hur du ändrar inställningarna. Observera att vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte fungerar om du avaktiverar cookies.

Cookies gör det inte möjligt för servrar att läsa privata uppgifter på din dator eller uppgifter som har sparats på din dator av en annan server. De orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus.

Cookies används på grundval av artikel 6.1 f i GDPR: vi behandlar dina personuppgifter för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Därför är vi skyldiga att behandla dina uppgifter för att skydda våra legitima intressen.

5.   Användning av Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA.

Google har certifiering, bland annat inom ramen för Privacy Shield, och ger därmed en garanti för att Google följer europeisk lagstiftning om skydd av personuppgifter.
(se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Google Analytics använder cookies, dvs. små textfiler som sparas på din dator för att möjliggöra en analys av din användning av webbplatsen. Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom IP-anonymisering har aktiverats för denna webbplats förkortar Google dock din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs. Endast i undantagsfall överförs din fullständiga IP-adress till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att utföra andra tjänster i samband med webbplatsens aktivitet och internetanvändning åt oss. Google sparar inte IP-adressen som överförs från din webbläsare via Google Analytics-tjänsten tillsammans med andra uppgifter. Du kan förhindra att cookies sparas genom att aktivera motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Dessutom kan du förhindra att de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) sparas och behandlas av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns tillgängligt via följande länk.
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

Mer information om användarvillkor och dataskydd finns på följande webbplats: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html and https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

användningsbeteende och är därför skyldiga att göra det för att skydda våra legitima intressen.

6. Användning av Googles marknadsföringstjänster

Vi använder olika marknadsförings- och återmarknadsföringstjänster, som här kallas "Googles marknadsföringstjänster" och som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Googles marknadsföringstjänster använder cookies som sparas på din dator för att vi ska kunna visa mer riktad reklam för och på vår webbplats, så att användarna endast presenteras för annonser som potentiellt motsvarar deras intressen. Om du till exempel får reklam för produkter som du varit intresserad av på andra webbplatser kallas detta för "remarketing". För dessa ändamål utför Google en Google-kod direkt när man besöker vår eller andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva, och dessa webbplatser blir märkta för (åter)marknadsföring.

Den information som genereras av kakan och taggarna om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom IP-anonymisering har aktiverats för denna webbplats förkortar Google dock din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs. Användaruppgifter som behandlas för Googles marknadsföringstjänster är därför i allmänhet pseudonyma, vilket innebär att Google endast lagrar och behandlar relevanta uppgifter på grundval av cookies och pseudonymiserade användarprofiler som inte innehåller användarnas namn eller e-postadress. Detta innebär i sin tur att reklam ur Googles synvinkel administreras och visas för den person vars system har cookien, oavsett vem detta kan vara, i motsats till en specifik, identifierad person. Detta är inte fallet om en användare uttryckligen tillåter Google att behandla uppgifterna utan att pseudonymisera dem. Den information som samlas in från användare av Googles marknadsföringstjänster överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

De Google-marknadsföringstjänster som används av oss omfattar Googles onlineannonseringssystem "AdWords". Med Google AdWords får varje AdWords-kund en separat konverteringscookie. Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt att använda konverteringsspårning. AdWords-kunderna ser det totala antalet användare som har klickat på deras annons och skickats vidare till en webbplats med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen.

Med hjälp av Googles marknadsföringstjänst DoubleClick kan vi integrera annonsering från tredje part på vår webbplats. DoubleClick använder cookies som gör det möjligt för Google och dess partners webbplatser att placera annonser som baseras på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet.

Dessutom kan vi använda Googles "Tag Manager" för att integrera Google Analytics och Googles marknadsföringstjänster med vår webbplats och administrera dem.

Mer information om Googles användning av uppgifter för marknadsföringsändamål finns i sammanfattningen på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en, Googles integritetsmeddelande finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Om du vill avstå från intressebaserad reklam från Googles marknadsföringstjänster kan du hantera dina inställningar och avstängningsalternativ för Google på följande adress: http://www.google.com/ads/preferences.

Vår användning av ovannämnda marknadsföringstjänster grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR: vi behandlar personuppgifter för att förbättra våra produkter och skapa målgruppsspecifika annonser och måste därför behandla personuppgifter för att skydda våra legitima intressen

7.   Användning av Leadinfo:

Vi använder leadgenereringstjänsten som tillhandahålls av Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederländerna, som känner igen företags besök på vår webbplats baserat på IP-adresser och visar oss relaterad offentligt tillgänglig information, såsom företagsnamn eller adresser. Dessutom placerar Leadinfo två förstapartscookies för att ge insyn i hur våra besökare använder vår webbplats och verktyget bearbetar domäner från tillhandahållna formulärinmatningar (t.ex. "leadinfo.com") för att korrelera IP-adresser med företag och för att förbättra sina tjänster. För ytterligare information, besök www.leadinfo.com. På den här sidan: www.leadinfo.com/en/opt-out har du ett alternativ för att avstå från att använda tjänsten. Om du väljer att avstå kommer dina uppgifter inte längre att användas av Leadinfo".

8.  Vem får tillgång till dina personuppgifter?


För snabbare och effektivare kommunikation med våra kunder och intresserade parter använder vi CRM-systemet från följande företag.

salesforce.com
Tyskland GmbH

Erika-Mann-Strasse 31

80636 München

För detta ändamål måste minst en giltig e-postadress anges. Ytterligare uppgifter, t.ex. för- och efternamn, kan bli viktiga för behandlingen av kundtransaktioner och samlas därför in.

Användaruppgifterna kommer endast att användas av salesforce.com för den tekniska bearbetningen av förfrågningarna och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Om Salesforce behandlar sina uppgifter i USA erbjuder de genom Privacy Shield-avtalet en ytterligare garanti för att uppgifterna kommer att användas i enlighet med den europeiska dataskyddslagstiftningen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active).
Ytterligare information finns i Salesforces integritetspolicy: https://www.salesforce.com/de/company/privacy

a. Anmälan till vårt nyhetsbrev och användning av våra kontaktformulär.

Vi använder Pardot från Salesforce när vi registrerar oss för vår e-posttjänst och ger tillgång till visst innehåll med hjälp av Pardot-formulär. Pardot placerar en beständig cookie på den relevanta anmälningssidan, om inte en Pardot-cookie redan finns på din enhet. Om du redan har använt en webbplats som använder Pardot kan du redan ha en Pardot-cookie. Vi kan använda Pardot-cookien för att analysera din användning av våra webbplatser så att vi kontinuerligt kan förbättra dem.
Pardot respekterar initiativet "Do Not Track". Du kan konfigurera detta alternativ i din webbläsare. Om det här alternativet är aktiverat kommer Pardot inte att använda cookie-baserad spårning. För mer information om hur Pardot hanterar cookies, se "Cookies och andra funktioner".
Om du uttryckligen har gett ditt samtycke i enlighet med Art. 6 Par. 1 Sats 1 lit. a DSGVO kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev. För att få nyhetsbrevet räcker det att ange en e-postadress. På grund av vårt överordnade legitima intresse av att adressera dig personligen i vår affärskommunikation samlar vi också in ditt namn och ditt företagsnamn. Du kan när som helst avsluta din prenumeration via en länk i slutet av varje nyhetsbrev.
I e-postmeddelanden som skickas med hjälp av Pardot används spårningsteknik. Vi använder dessa uppgifter i första hand för att ta reda på vilka ämnen som är av intresse för dig genom att övervaka om våra e-postmeddelanden öppnas och vilka länkar du klickar på. Vi använder sedan denna information för att förbättra de e-postmeddelanden vi skickar till dig och de tjänster vi tillhandahåller.

9.   Den registrerades rättigheter

Du som registrerad har följande rättigheter:

a.  Rätt till information

Du har rätt att från oss få bekräftelse på om personuppgifter om dig behandlas eller inte.

b.  Rätt till rättelse, radering och begränsning av behandlingen.

Du har dessutom rätt att få följande av oss:
- Rättelse av felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål (rätt till rättelse).
- radering av personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål (rätt till radering), och
- begränsning av behandlingen (rätt till begränsning av behandlingen).

c.  Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

d.  Rätt till återkallelse

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som grundar sig på samtycket före återkallandet.

e.  Rätt att invända

Om behandlingen av personuppgifter om dig är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse (GDPR artikel 6.1 e) eller för att skydda våra legitima intressen (GDPR artikel 6.1 f) har du rätt att invända mot behandlingen.

f.  Rätt att klaga

Om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet utan att det påverkar andra rättsmedel.

10.   Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy om det sker ändringar i relevant lagstiftning, tjänsten eller behandlingen av uppgifter. Denna reservation gäller dock endast när det gäller uttalanden om databehandling. Om det är nödvändigt att få användarnas samtycke eller om delar av sekretessförklaringen innehåller bestämmelser om de avtal vi har med användarna, kommer ändringar endast att göras med användarnas samtycke.

Användarna kommer i allmänhet att kunna få kännedom om eventuella ändringar genom denna sekretesspolicy.