Vindkraft och förnybar energi
Robust kvalitet för extrema förhållanden

Tillverkning av rotorblad

Toppmoderna blandnings- och doseringssystem för harts-, lim- och gelcoattillämpningar.

Rotorbladen utsätts för extrema belastningar under drift. De måste klara av alla typer av väderförhållanden. Vindhastigheter på upp till 400 km/h kan förekomma vid rotorbladets spetsar. Hagel, fågelnedslag och till och med regndroppar kan orsaka betydande skador på de främre kanterna. Dessutom tillverkas allt större turbiner, och rotorbladens längd och rotordiametern ökar stadigt.

Även det minsta fel i produktionen kan få allvarliga konsekvenser. Detta innebär särskilda utmaningar för konstruktionen av systemen. Komponenterna tillverkas fortfarande för hand. Även om det finns en tendens till automatisering av vissa processer har detta ännu inte etablerats. För tillverkningen av fiberkompositkomponenter erbjuder DOPAG speciella doserings- och blandningssystem som kan hantera de stora materialvolymer som ingår i tillverkningen av rotorblad och som kan uppfylla alla aktuella produktionskrav.

Vårt produktsortiment omfattar infusionssystem med volymutgångar på mer än 60 l/min samt system för bindningshartser som bearbetar blandningar på mer än 30 kg/min. Detta säkerställer minimala cykeltider för formarna. På grund av den höga hartsförbrukningen under infusionen och kvalitetsstandarderna för fiberkompositkomponenterna måste hartsavgasningssystem användas. DOPAG har ett validerat system som kan avgasa mer än 40 liter harts per minut. Dessutom finns det ett brett utbud av gelcoat-system samt system för blandning av erosionsbeläggningar och putties för efterbehandling av rotorbladen.

Vi erbjuder mätningsteknik för dessa tillämpningar:

Infusion

Mätning av infusionsharts

Rotorbladen måste klara extrema belastningar och uppvisa hög styrka och styvhet. Infusionsprocessen säkerställer en optimal sammanhållning av de inre komponenterna. Detta innebär att de halvfärdiga fiberprodukterna impregneras med infusionsharts. Här placeras torra vävda eller icke-vävda (icke-krämda tyger/NCF) fibermaterial i en öppen form och en vakuumuppbyggnad förbereds med infusionsslangar och ventiler. Huvudinfusionsslangen är sedan direkt ansluten till ett doseringssystem som doserar infusionshartset och applicerar det i formen. DOPAG:s doseringssystem eldomix eller compomix kan användas för att fördela materialet optimalt.

Lindning av filament

Filamentspolning med DOPAG-mätningssystem

När det gäller trådlindningstekniken lindas cylindrar, rör och kärl. Kompositkomponenterna kan då tåla höga tryck trots sin låga vikt. Vid filamentlindning matas fibrerna, t.ex. kol- eller glasfiber, kontinuerligt från en rulle genom ett impregneringsbad och lindas sedan på en spindeldorrull, vilket resulterar i en helt omlindad profil. Fibrerna impregneras först i badet. Badet är fyllt med material som polyuretan eller epoxiharts och måste hållas på en konstant nivå under lindningsprocessen. DOPAG:s doseringssystem eldomix an till exempel utföra denna uppgift.

Pultrusion

Tillverkning av pultruderade kompositkomponenter

Rotorbladen består av kompositkomponenter som tillverkas genom en pultrusionsprocess. De installeras inuti rotorbladen för att säkerställa en högre styvhet hos rotorbladet. Kol- eller glasfibrer matas från en rulle och passerar genom ett impregneringsbad fyllt med epoxi- eller polyuretanharts. Impregneringsbadet hålls på en konstant fyllnadsnivå med till exempel DOPAG eldomix. Fiberkompositen dras därefter genom ett uppvärmt formverktyg som har den negativa formen av den genererade profilen. De ändlösa profilerna i T-, U- eller O-form kapas sedan individuellt till längder.

Limning med klister

Limning av komponenter av fiberkomposit

Limning innebär att mindre komposit- eller metallkomponenter limmas samman. Tillämpningen används också vid tillverkning av rotorblad för vindkraftverk. DOPAG-systemen distribuerar limmet antingen manuellt eller helautomatiskt. Till exempel kan appliceringen ske i punkt- och/eller pärlform. DOPAG gluemix används till exempel inom vindkraftsindustrin. Den har utvecklats speciellt för användning vid tillverkning av rotorblad och kan dosera stora mängder epoxiharts exakt och tillförlitligt.

LEP + Putty

Protecting edges and smoothing out irregularities

Rotorbladen utsätts för extrema belastningar. Det är därför mycket viktigt att de främre kanterna skyddas från skador. En tvåkomponentspolyuretan appliceras på rotorbladens framkanter. Detta kallas skydd av framkanten (LEP). Även i den högprecisionstillverkningsprocessen kan små ojämnheter uppstå på bladets yta i slutet av tillverkningsprocessen. I kittprocessen fylls dessa håligheter med ett kitt baserat på 2K-polyuretan, vilket garanterar att rotorbladets yta är slät överallt. Tvåkomponentsmaterialet kan framställas med eldomix från DOPAG för båda tillämpningarna.

Gelcoat

Ytskydd för kompositkomponenter

Eftersom kompositkomponenter utsätts för extrema väderförhållanden är ett motsvarande ytskydd nödvändigt. Detta skydd appliceras antingen på kompositmaterialet som en gelcoat eller i förväg som en gelcoat i formen. Detta innebär att ytskyddet appliceras i formen, t.ex. före infusionen eller RTM-processen. DOPAG har utvecklat doserings- och blandningssystemet gelcomix för gelcoattillämpningar vid tillverkning av rotorblad. Det används för att förbereda tvåkomponentsmaterialet, ett epoxiharts eller polyuretan, och appliceras sedan manuellt på formytan.

Referensprojekt

Marknader

Välj dina marknader:
Alla DOPAG-artiklar på ett ögonblick:
 1. Med automatiserad produktion till den optimala PU-skumpackningen

  Teknik, material och komponent - dessa tre faktorer måste samordnas optimalt för automatiserad tillverkning av packningar av PU-skum. DOPAG och Stassen Industries GmbH ger råd till kunderna tillsammans.

  Mer information
 2. Dispensering av två olika typer av smörjmedel

  Vi konfigurerade ett automatiserat smörjmedelsdispenseringsystem som optimerar produktionsprocesserna inom fordonsindustrin.

  Mer information
 3. Exakt limning för världens första infällbara solcellstak

  Det schweiziska nystartade företaget dhp technology har konstruerat världens första infällbara soltak. De enskilda modulerna är tillverkade med dispenseringsteknik från DOPAG.

  Mer information
 4. Doseringsteknik vid tillverkning av rotorblad

  Mätnings- och blandningssystem är nödvändiga i olika tillämpningar vid tillverkning av rotorblad. DOPAG presenterar sina lösningar.

  Mer information
Visa mer

gluemix: 2K-system för dosering av lim

Expert på tillverkning av rotorblad för vindkraftverk

Trender i produktionen av rotorblad

Under de senaste åren har vindkraftverkens rotorblad blivit ännu större. Halvfabrikat av kolfiber i kombination med vanliga glasfibermaterial möjliggör bladlängder på över 100 meter. På grund av det ökade behovet av förstärkta fiberlager blir formbeläggningstiderna allt längre. Tonnaget för infusions- och bindningshartser samt beläggningsmaterial ökar. Följaktligen måste systemen för att tillhandahålla blandade material uppfylla dessa växande krav. Detta gäller även de mycket höga kvalitetsstandarder som gäller för offshore.

Ett rotorblad består vanligtvis av glasfiberkompositer och förstärkningsmaterial som balsa eller skum för att överföra skjuvspänningarna. Produktionsprocessen börjar med tillverkningen av det övre och undre skalet. För det första lagret appliceras en gelcoat med hjälp av gelcomix-doseringssystemet för att ge komponenten en högkvalitativ ytfinish. Torra halvfärdiga fiberprodukter placeras sedan i formen, hjälpmaterial tillsätts och sedan försluts hela komponenten vakuumtätt med en film och evakueras. På så sätt garanteras maximal porfrihet.

Ytterligare steg omfattar avgasning av infusionsharts och själva infusionsprocessen. Avgasning är nödvändig eftersom vissa luftbubblor kan samlas i materialet på grund av kontakt med luft och på grund av transport, vilket kan leda till oönskade luftfickor i fiberkompositen under vakuumuppbyggnaden. Avgasning avlägsnar tillförlitligt även de minsta bubblorna från materialet. Infusionssystemet compomix BL ansluts direkt till vakuumuppbyggnaden med hjälp av slangar. Alternativt är det också möjligt att använda buffertankar som förses med blandat material och som också ansluts med hjälp av infusionsrör. Formen sätts efter infusionen. Temperaturen övervakas och kontrolleras noga under denna process för att förhindra att materialet skadas på grund av den exoterma reaktionen av hartset.

När komponenten är helt stel avlägsnas alla hjälpmaterial och bindningsprocessen mellan de styva elementen och de två skalhalvorna börjar. Limkärlen appliceras med ett gluemix bindningsblandningssystem. När denna process är klar stängs de två halvorna av formen och ett komplett rotorblad skapas.

Limning och tätning blir en allt populärare metod för att sammanfoga komponenter utan skruvar. Med DOPAG-system kan applikationer utföras tillförlitligt med hög precision.

 1. compomix

  compomix

  Systemen i compomix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem.

 2. eldomix

  eldomix

  Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna doserings- och blandningssystem.

DOPAG erbjuder tillförlitliga lösningar för tillverkning av fiberkompositkomponenter, t.ex. RTM, filamentvindning, infusion, pultrusion osv.

 1. compomix

  compomix

  Systemen i compomix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem.

 2. eldomix

  eldomix

  Eldomix 100/600-systemen är kompakta, lösningsmedelsfria, kugghjulspumpdrivna doserings- och blandningssystem.

 3. gelcomix

  gelcomix

  Gelcomix är ett system för applicering av gelcoat, speciellt utvecklat för ytproduktion av rotorblad och kompositdelar

 4. gluemix

  gluemix

  Systemen i gluemix-produktsortimentet är kompakta och lösningsmedelsfria doserings- och blandningssystem som drivs av kugghjulspumpar.