compomix DI: dispenseringsystem för bearbetning av kompositer

Perfekt dispensering av epoxi och polyuretan

DOPAG har utvecklat compomix DI speciellt för användning i infusionsprocesser vid tillverkning av rotorblad för vindkraftverk. Dispenserings- och blandningssystemet används för direktinfusioner med en avvikelse på mindre än ± 1 % av blandningsförhållandet. Beroende på systemkonfigurationen används magnetiskt kopplade, läckagefria pumpar som är hermetiskt förseglade i drivänden för att mata hygroskopiska härdare. Dispenseringssystemserien för bearbetning av ofyllda infusionshartser kombinerar mycket noggranna dispenseringspumpar med extremt snabb styrteknik. Dispenseringen sker från ett reglerat by-pass så att den normala inledande processen med att fylla blandningsröret undviks och det långa avståndet mellan dispensering och blandningspunkt inte påverkar blandningsförhållandet. Dessutom kan utflödeshastigheten ändras under dispenseringsprocessen på fördefinierade nivåer - utan att överskrida de tillåtna toleransgränserna för dispenseringsförhållandet.

Utrustning

Standard

 • 2K-system
 • Utgångshastighet 30 l/min och 60 l/min
 • Automatisk kontroll av förhållandet med vågar
 • Kontrollskåp monterat på ett helt slutet, mobilt chassi.
 • Doseringspumpar med övertrycksskydd
 • B-komponentens doseringspump med magnetisk koppling
 • Trefasig asynkronmotor
 • Kontroll och reglering av blandningsförhållandet med hjälp av volymräknare med hög upplösning.
 • Flerdubbel doseringslinje
 • Matning direkt från IBC eller lokal ringmatningslinje.
 • Nödbackup av kontrollparametrar vid strömavbrott.

Tillval

 • Fjärrövervakning och analys med produktionsrapporter
 • Fjärrdiagnostik
 • Kylning av skåp

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer
 1. Flödeshastighet beroende på blandningsförhållande och viskositet

  5 – 60 l/min (ca. 6 – 70 kg/min)

 2. Blandningsförhållande

  100:15 - 100:80, volymetriskt, för typiska infusionshartser.

 3. Materialförsörjning

  Ringhuvud, ursprungligt kärl, tryckkärl

 4. Viskositetsintervall

  10 mPas – 5.000 mPas

 5. Materialegenskaper

  Ej ifylld

 6. Strömförsörjning

  3 × 400 V / 50 Hz

 7. Max. luftinloppstryck

  6 bar

 8. Mått L × B × H

  1350 × 1850 × 2100 mm

 9. Vikt

  ca. 1500 kg