vectomix: 2K-doseringssystem för epoxi, silikon och PU

Hög precision vid dosering av fyllda material

Vectomix används för att hantera material med flera komponenter. På grund av dess kompatibilitet och modularitet används två vectodis-doseringssystem med enkomponents kolv med samma eller olika storlekar. De kan anslutas genom att helt enkelt använda ett blandningsblock på vars utlopp en engångsblandare i plast monteras. Det är också möjligt att använda ett slangpaket med ett decentraliserat blandarsystem. Det krävs bara en lämplig materialförsörjnings- och doseringsdator.

Branscher

Dessa moderna mätsystem kan användas i alla branscher där material måste appliceras med hög precision och på ett repeterbart sätt.

 • Fordonsindustrin
 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Förnybar energi
 • Flyg- och rymdteknik
 • Vitvaror
 • och många fler

Användningsområden

 • Bindning
 • Tätning
 • Gjutning
 • Inkapsling
 • Sprutdispensering
 • Dosering av pärlor

Funktioner och fördelar

 • Modulär konstruktion möjliggör ett brett användningsområde, variabla blandningsförhållanden och flöden.
 • Hög precision genom dosering och blandning i applikationsstället.
 • Hög processäkerhet genom:
  • Konstruktion med reducerat dödutrymme.
  • Avluftning på toppen av doseringskammaren.
  • Doseringskammare med tryckövervakning.
 • Minskat underhåll genom:
  • Speciellt styrda doseringskolvar.
  • Koppling mellan drivning och doseringskolv.
  • hermetisk tätning av kolven med extra tätningsvätska.

Kontrollenhet

För att styra dessa system används en mätdator med pekskärmsterminal. Med denna mätdator kan alla tillämpningar som kan uppnås med vectodis parametreras och olika mätprocesser kan sparas i minnet.

Styrenheten är kopplad till ett elskåp. Mätdatorn kan också hantera tillämpningar där det krävs en hastighetsproportionell materialtillförsel, t.ex. i kombination med en robot.

Tekniska specifikationer

Storlek Ø 3/3 Ø 6/6 Ø 10/10 Ø 20/20 Ø 36/36
Max. doseringsvolym* 0,9 ml 3,6 ml 15,6 ml 62 ml 202 ml
Min. doseringsvolym*
(5 mm slaglängd)
0,08 ml 0,3 ml 0,8 ml 3,2 ml 10,2 ml
Mätarslag 65 mm 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Högsta flödeshastighet**
(Vmax)
1,4 ml/s 5,5 ml/s 15,6 ml/s 62 ml/s 202 ml/s
Blandningsförhållande** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5*** 100:100 till 100:5***
Min. doseringstid
(full slaglängd)**
0,65 s 0,65 s 1,0 s 1,0 s 1,0 s
Min. cykeltid (full slaglängd)** 2,5 s 2,5 s 3,0 s 3,0 s 3,0 s
Max. matningstryck/
arbetstryck
160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Min. matningstryck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Max. arbetstryck 160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Viskositetsområde**** 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas 50 -1.000.000 mPas
Strömförsörjning 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz 220-240 VAC 3/PE / 50/60 Hz
Max. mått 415 x 350 x 544 mm 415 x 350 x 544 mm 415 x 365 x 709 mm 415 x 365 x 719 mm 449 x 390 x 825 mm
Vikt (grundversion) ca 14,8 kg ca 19,3 kg ca 24,3 kg ca 30,3 kg ca 55,3 kg

* För volymetriskt blandningsförhållande 1:1** Beroende på materialets egenskaper, materialets matningstryck och användningen av materialkompression*** Lägre på begäran**** Annat på begäran