1K Metering Systems

• • • • • • • • • •

System för doseringspumpar med kugghjul

Perfekt leverans och tillämpning av media med en enda komponent

Kugghjulspumpar är kärnan i alla kugghjulssystem. De bygger på den arkimediska principen och skiljer sig från alla de leverans- och doseringssystem som nämns nedan genom att de inte kräver några styrelement. Detta innebär att inga automatiska eller styrda ventiler behövs - varken för själva leveransprocessen eller för att bestämma leveransriktningen.

De kugghjulspumpar som används i doserings- och blandningssystem är huvudsakligen baserade på två utvändigt tandade kugghjul av samma storlek (för mycket små typer även invändigt tandade versioner). Kugghjulen är placerade i ett hölje med mycket litet utrymme mellan väggarna och kugghjulen.

Översikt över växelmätningssystem

  1. coredis

    coredis

    Coredis används för bearbetning av särskilt lätta 1K-epoxider med låg densitet som är fyllda med mikrohåliga sfärer.

  2. eldodis

    eldodis

    Eldodis doseringssystem bearbetar enkomponentslim och tätningsmaterial med medelhög till hög viskositet med hög tillförlitlighet och kvalitet.