• • • • • • • • • •

Automatiserade doseringssystem

För automatiserad dosering av lim, ingjutningsmaterial, skumpackningar eller smörjmedel.

Med våra automatiserade lösningar kan du integrera doserings- och blandningstillämpningar, inklusive transport- och hanteringsteknik samt för- och efterbehandling i ett effektivt arbetsflöde för tillverkning. DOPAG är din partner för planering och produktion av högt automatiserade applikationsprocesser.

Vår portfölj

Dina förmåner

  • Allt från en enda källa: En kontaktperson hjälper dig från planeringsstadiet via konstruktion till serieproduktion.
  • Kompetenta råd som bygger på årtionden av erfarenhet av doserings- och blandningsteknik.
  • Exakta och reproducerbara resultat
  • Materialhantering, förbehandling och applicering sker i ett enda steg och utan att användaren påverkar.
  • Dokumentationsduglig produktion av säkerhetsrelevanta komponenter.
  • Integrering av säkerhetsteknik
  • Fjärrunderhåll
  • Eget tekniskt centrum för kundutbildning och försök
  • Globalt försäljnings- och servicenätverk

Mångsidig användning

Helautomatisk applicering av fetter, oljor, lim och tätningsmedel.

Med automationLine kan alla vanliga tillämpningar inom tillverkningen av industriella komponenter förverkligas. AutomationLine används i många olika branscher - särskilt för limning, tätning och ingjutning.