• • • • • • • • • •

System med progressiva kavitetspumpar

Exakt teknik för kontinuerlig, pulsationsfri dosering

Doseringssystem med progressiva kavitetspumpar används när ett material måste doseras kontinuerligt. Progressiva kavitetspumpar fungerar enligt principen för volymetrisk dosering. Detta gör det möjligt att dosera enkomponentmaterial som lim och tätningsmedel med mycket hög precision. Doseringskammaren i en progressiv kavitetspump består av en rotor och en stator. Rotorn rör sig excentriskt och pulsationsfritt. Detta leder till en låg skjuvning av materialet, vilket är anledningen till att doseringssystem med progressiva kavitetspumpar är särskilt lämpliga för slipande material och material som innehåller fyllmedel.

Alla produkter i överblick

  1. rotormix

    rotormix

    2K excenterskruvpumpsystemet rotormix bearbetar slipande, enkomponentsmaterial, t.ex. fäst- och tätningsmedel kontinuerligt och på ett tillförlitligt sätt.