rotordis: 1K excenterskruvpumpsystem

Kontinuerlig bearbetning av enkomponentmaterial

rotordis är ett doseringssystem med en excenterskruvpump, utformat för transport och dosering av enkomponentmaterial. Det är lämpligt för lågviskösa till pastaliknande, högviskösa medier. Beroende på viskositet tillförs materialet från trycktankar eller via fatpumpar. En materialtrycksregulator säkerställer ett konstant inmatningstryck. Materialet appliceras i de flesta fall  direkt från doseringssystemet på komponenten. Tillsammans med DC-motordrift möjliggör det både en dynamisk dosering och att man genom baksugseffekt får en kontrollerad brytpunkt vid start/stopp. Vid begränsande omgivningsförhållanden kan även en extra slanganslutning och doseringsventil användas.

Systemets hjärta, som består av endast två komponenter, är stator-rotorkombinationen. Det är ett volymetriskt läckagefritt doseringssystem. Materialet transporteras kontinuerligt genom systemet utan volymbegränsning. Låg skjuvning och varsam rörelse i axiell riktning  gör det särskilt lämpligt för medier med hög fyllningshalt.

Den elektroniska styrenheten för dosering, som är speciellt anpassad för detta doseringssystem, säkerställer optimal anpassning av de applikationsspecifika parametrarna och stöder integrering i automatiserade produktionsprocesser genom ett standardiserat gränssnitt. Den integrerade pekpanelen garanterar enkel och tydlig kommunikation med operatören.

Produktfunktioner

  • Kontinuerlig dosering utan avbrott
  • Hastighetsproportionerlig transport
  • Ventilfri
  • Hanterar slitande material
  • Låg pulsering och skjuvning
  • Hög noggrannhet vid upprepning och hög doseringsprecision, ± 1 %
  • Parametrerbar retursugeffekt
  • Dynamisk dosering

Tekniska specifikationer

Series 1 2 3 4
Nominell storlek [ml] 0.01 0.05 0.15 0.30
Doseringsmängd [ml/varv] 0.013 0.059 0.163 0.3
Flödeshastighet [ml/min]
Vid hastighetsintervall 10–150 varv/min
0.13 – 1.95 0.59 – 8.85 1.63 – 24.5 3.0 – 45.0
Min. doseringsvolym [ml]
Beroende på materialegenskaper, storlek
på munstycke, justering av PCP osv.
0.002 0.008 0.01 0.03
Hastighetsintervall (min. ... max./
Beroende på viskositet) [min-1]
10 ... 150 10 ... 150 10 ... 150 10 ... 150
Pdrift (Ingångstryck) [bar] 0– 6 0– 6 0– 6 0– 6
Pmax (Maxtryck) [bar] 10 10 10 10
Dosernoggrannhet ±1 % ±1 % ±1 % ±1 %