Piston Metering Systems

• • • • • • • • • •

System med kolvpumpar

Enkomponentsmedia som appliceras snyggt

DOPAG:s kolvpumpsdoserings- och blandningssystem är modulära och utformas enligt kundens specifikationer. Olika grundkonfigurationer finns därför tillgängliga beroende på tillämpning och krav.I princip kan doseringspumparna särskiljas beroende på deras funktionssätt. Här används den så kallade "enkelverkande kolvpumpen" eller även kallad skottpump samt den "dubbelverkande kolvpumpen", även kallad differentialkolvpump.Med skottpumpen är funktionerna olika i båda slag. Mediet sugs in i ett slag och släpps ut i det andra. Denna transportprocess uppnås genom användning av automatiska (backventil) eller styrda ventiler i materialflödet. differentialkolvpumpen kännetecknas av en kombination av två kolvar med olika diametrar som är kopplade i serie och mekaniskt fixerade till varandra. Den nedre kolven suger in den större volymen i uppåtgående slag, samtidigt som den övre (mindre) tryckkammaren töms i tryckriktningen. I det nedåtgående slaget pressas den nedre (större) doseringskammaren ut i transportriktningen och den övre (mindre) transportkammaren fylls samtidigt med detta större volymflöde. Om förhållandet mellan den övre och den nedre transportkammaren justeras i enlighet med detta kan ett kontinuerligt materialflöde åstadkommas.

Översikt över kolvmätningssystem

  1. vectodis

    vectodis

    Vectodis används för att hantera material med en enda komponent. Det krävs bara en lämplig dator för materialförsörjning och mätning.