Piston Metering Systems

• • • • • • • • • •

Pístové dávkovací systémy

Vše pro snadnou a přesnou aplikaci 1K médií

Součástí pístových systémů DOPAG je modulární design, který je konfigurován na míru každému zákazníkovi. Podle individuální aplikace a jejích specifických požadavků jsou dostupné různé základní konfigurace.

V principu se dávkovací čerpadla rozdělují podle typu jejich působení. Používá se buď tzv. „jednočinné pístové čerpadlo" nebo-li výstřelné čerpadlo, anebo „dvojčinné pístové čerpadlo", kterému se také říká diferenciální pístové čerpadlo.

  • Funkce obou pístů u jednočinného čerpadla se liší. V jednom pístu se nasává medium, zatímco v druhém pístu je vytlačováno.
  • Dvoučinné čerpadlo se vyznačuje kombinací dvou mechanicky pevně spojených pístů o různém průměru. Spodní píst nasává při horním zdvihu větší objem, zatím co ve stejném okamžiku je vrchní (menší) dávkovací komora vyprázdňována po směru dopravy materiálové hmoty. Při dolním zdvihu je materiál ve spodní (větší) dávkovací komoře vytlačován po směru průtoku materiálu a s tímto objemově větším průtokem je zároveň i doplňován vrchní (menší) dávkovací prostor. Při optimální koordinaci poměru horního výtlačného prostoru k dolnímu lze vytvořit plynulý tok materiálu.

Přehled pístových dávkovacích systémů

  1. vectodis

    vectodis
    Systém vectodis pro zpracování 1K médií. K výrobě potřebujete už jen odpovídající přívod materiálu a řídící jednotku.