eldomix: expert nejen na zalévání epoxidovou pryskyřicí

Kompaktní, všestranný a spolehlivý systém na 2K média

Systémy řady eldomix 100/600 jsou neproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem. Používají se k přípravě vícesložkových médií s nízkou až střední viskozitou, na bázi např. epoxidu, polyuretanu nebo silikonu. K přepravě materiálu do místa dávkovaní slouží tlakové zásobníky. K dispozici jsou také speciální konfigurace pro zpracování vysoce viskózních médií.

Aplikace

 • Povrchový nános
 • Utěsňování
 • Lepení
 • Rapid Prototyping
 • Zalévání

Oblasti využití

Tyto moderní dávkovací systémy nacházejí využití ve všech odvětvích, kde je stěžejní přesnost a konzistentnost.

 • Automotive
 • Elektronika a elektrotechnika
 • Obnovitelné energie
 • Letecký průmysl
 • Bílá technika
 • a mnoho dalších 

Vlastnosti a výhody

 • Flexibilita modulární konstrukce otevírá možnost různým využitím
 • Variabilní poměr míchání a variabilní množství výpusti
 • Kompaktní stolní verze
 • Jednoduché a pohodlné ovládání
 • Pojistka proti přetlaku a podtlaku
 • Bodová nebo housenková aplikace
 • Bezředidlový výplach

Jak funguje eldomix

Tlakové nádoby se používají k zásobování materiálu. Čerpání a dávkování se provádí za pomoci zubových čerpadel, která jsou poháněna třífázovými asynchronními motory. Obě zubová dávkovací čerpadla standardně obsahují integrované opatření proti přetlaklování. Prostřednictvím volitelných integrovaných měřicích jednotek objemu lze míchací poměr trvale kontrolovat v rozmezí volně konfigurovatelných tolerancí. Systém může být dodatečně vybaven i trvalým řízením míchacího poměru.

Systém eldomix je řízen dávkovací řídící jednotkou s dotykovým displejem. Standardně je vybaven statickým míchacím systémem, který obsahuje 2K ventil, kombinovaný s plastovým statickým mixérem. V případě, že smíchaný materiál v mixéru zatvrdne/vyreaguje, může být mixér jednoduše a levně vyměněn, čímž se dá zabránit časově náročnému, drahému a ekologicky škodlivému proplachovacímu cyklu.

Technické parametry

  eldomix 100 eldomix 600
Průtok od 2 ml v závislosti na poměru složek ve směsi, viskozita od 2 ml v závislosti na poměru složek ve směsi a viskozitě
Míchací poměr 100:100 k 100:2, objemově 100:100 k 100:2, objemově
Max. pracovní tlak do 200 barů, v závislosti na materiálu a rychlosti odtoku do 200 barů, v závislosti na materiálu a rychlosti odtoku
Míchací systém Statický nebo staticky dynamický míchací systém
▪ 2K ventil
▪ Míchací systém
Statický nebo staticky dynamický
▪ 2K ventil
▪ Míchací systém Dynamický míchací systém
Dodávka materiálu stolní varianta: tlakové nádoby 4, 12 a 24 l
Svařovaný rám: tlaková nádoba až 45 l, větší na vyžádání a/nebo sudové čerpadlo
tlakové nádoby 12, 24, 45, 60 a 90 l
větší na vyžádání
Viskozita 50 - 80,000 mPas, s tlakovou nádobou
max 150 000 mPa, se zásobníkovými čerpadly*
50 - 80,000 mPas, s tlakovou nádobou
max 150 000 mPa, se zásobníkovými čerpadly*
Vlastnosti materiálu bez plniv, s plnivy, abrazivní bez plniv, s plnivy, abrazivní
Napájení 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz
Max. tlak vzduchu na vstupu 6 bar max. 6 bar max.
Rozměry stolní varianta: od cca 810 x 790 x 1,000 mm
Svařovaný rám od cca. 1,000 x 1,740 x 1,610 mm
od cca 1,200 x 1,150 x 1,400 mm
Hmotnost stolní varianta: od cca 200 kg
svařovaný rám: od cca 400 kg
od cca 600 kg
  *vyšší na objednávku, v závislosti na reologických vlastnostech materiálu