volumix: lepení a utěsňování v leteckém průmyslu

Efektivní plnění kartuší 2K polysulfidovými materiály

Křídla letadla musí odolávat extrémnímu namáhání. Nejvyšší požadavky jsou proto kladeny i na proces lepení a tmelení s 2K polysulfidovými materiály.

Při konstrukci letadel se zpracovává široká škála lepidel a tmelů, z nichž každé musí být přesně nadávkováno a smíseno. Celková hmotnost letadla je tak udržována na co nejnižší úrovni.

Kovové komponenty jsou slepeny a utěsněny vždy s nejvyšší přesností - a to převážně ručně. K tomuto účelu se používají kartuše, které se na speciálních dávkovacích a míchacích stanicích plní dvousložkovými materiály na bázi polysulfidů.

Volumix nabízí snadnou obsluhu a zároveň plně inline řízené, přesné volumetrické dávkování a míchání.

Přesnost a spolehlivost ve všech krocích.

  • Volumix je speciálně navržen pro zpracování polysulfidových materiálů, které se používají v leteckém průmyslu pro lepení a utěsňování.
  • Volumix je navržen tak, aby automaticky plnil kartuše a jiné nádoby směsí polysulfidového materiálu.
  • Všechny dávkovací operace jsou nepřetržitě monitorovány inline systémy měření průtoku. Tím je zajištěna stabilita směšovacího poměru. Řízení probíhá prostřednictvím řídicího systému Siemens.
Průtok Doplnění kartuše o objemu 150 ml za 30 sekund
Směšovací poměr (podle hmotnosti) 9:1 až 12:1 v závislosti na požadavcích 2K polysulfidových materiálů
Pracovní tlak Základní složka: 40 bar (méně než 20 bar pro materiály A2 citlivé na tlak) Tvrdidlo: 20-85 bar
Systém míchání Jednorázový statický mixér
Velikost zásobníku Základní složka: 20l nebo 200l – Tvrdidlo: 20l
Rozsah viskozit Materiály s vysokou viskozitou
Vlastnosti materiálu Plněné materiály, materiály s vysokou nebo s nízkou hustotou
Zdroj napájení 230 VAC / 3/N/PE/50-60Hz (Jiné na vyžádaní)
Maximální vstupní tlak vzduchu 6 bar
Rozměry, d x š x v Svařovaný rám , 1500mm x 1500 mm x 2000 mm
Hmotnost 600 kg

Výhody

Dodávka materiálu se provádí přímo z originálního balení.
Používá se sada dvou čerpadel. Čerpadla nemění hustotu ani Shore tvrdost vytvrzeného materiálu.
Řídící jednotka Siemens zajišťuje kompletní provoz systému a umožňuje nastavit variabilní směšovací poměr na základě hmotnosti nebo objemu.
Průtokoměry monitorují dávkovací operace.
Možnost rychlé změny na různé polysulfidové materiály.
K propláchnutí dávkovacího systému není potřeba rozpouštědlo.
Nízké nároky na údržbu.
Stroj používá standardní jednorázový statický mixér.