• • • • • • • • • •

Systémy na směšování polymerů

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Při zpracovávání vícesložkových médií hraje zásadní roli homogenní smíchání všech komponentů. Vzledem k faktorům, které dosažení dokonalého smíchání komplikují - např. rozmanité viskozity, krátká doba zpracovatelnosti, obtížná smíchatelnost komponentů apod., je zapotřebí různých druhů míchacích systémů.

DOPAG nabízí dynamické míchací systémy, statické i staticky dynamické míchací systémy s monitorováním porušení míchacích součástí.

Přehled míchacích systémů

 1. Dynamická míchací hlava

  Dynamická míchací hlava
  Dynamická směšovací hlava s novou ventilovou technologií, vyvinutá pro směšování reakčních polymerů s nízkou až vysokou viskozitou. Vhodná pro nanášení PUR pěny a lepící, utěsňovací a zalévací aplikace.
 2. dynamicLine E

  dynamicLine E

  Základní model umožňuje snadné zahájení automatizovaného dynamického mísení.

 3. Monitorování míchací trubice

  Monitorování míchací trubice

  Tento monitorovací systém pro detekci selhání míchací trubice ve staticky dynamických míchacích systémech zvyšuje bezpečnost výrobní linky.

 4. Staticky dynamický míchací systém

  Staticky dynamický míchací systém

  Míchače tohoto typu se používají při aplikacích s těžce mísitelnými médii s rozdílnou viskozitou a s relativně dlouhou dobou zpracovatelnosti.