Staticky dynamický směšovací systém

Směšování materiálů s rozdílnou viskozitou

Toto řešení se používá při aplikacích s těžce mísitelnými médii s rozdílnou viskozitou a relativně dlouhou dobou zpracovatelnosti.

Staticky dynamické systémy většinou zpracovávají media se směšovacím poměrem 100:100 až 100:10. Pohon je zajištěn buď pneumatickými nebo elektrickými motory. Volitelně pak tyto systémy mohou být dovybaveny monitorováním míchacího elementu.