Monitorování míchací trubice ve staticko dynamických směšovacích systémech

Smyslem tohoto detekčního systému pro staticko dynamické míchací systémy je zvýšit bezpečnost Vaší výrobní linky.

Systém tvoří:

  • míchací trubice a cívka s integrovaným magnetem
  • senzor
  • monitorovací software v dávkovací řídící jednotce nebo v externí monitorovací jednotce

Jakákoli porucha je ihned automaticky detekována a systém lze bez prodlení vypnout buď automaticky nebo ručně. Monitorováním je možné dovybavit jakýkoli staticko dynamický míchací systém.

Situace

Dávkovací a míchací zařízení jsou často vybavena staticko dynamickým systémem, pokud je potřeba zpracovávat média s:

  • extrémním směšovacím poměrem
  • velkým rozdílem ve viskozitě materiálových komponentů
  • nebo spotřebou abnormálně vysoké míchací energie

Až doposud nebylo možné pohyb elementu v míchací trubici spolehlivě monitorovat a ověřit, že se pohybuje správnou rychlostí anebo jestli naopak došlo k úplnému selhání (to se může stát v případě, že se výroba na delší dobu zastaví a materiál v trubici vytvrdne). Pokračováním negativního výrobního procesu poté, co míchací systém selhal, často bývá zmetkovitost a ve finále reklamace.

Systém

Přibližně 99% všech případů selhání míchacího systému se odehraje ve vstupní části míchací trubice, na kterou je vyvíjen maximální točivý moment. Monitorovací systém je proto umístěn mezi středem a vstupní částí trubice. Tam se sleduje otáčení mixéru měřením impulsů. Když impuls vynechá, znamená to, že se míchací element odtrhl – elektronický obvod upozorní na poruchu. Monitorovací systém může být navíc použit i ke sledování rychlosti.

Řešení

DOPAG nabízí systém monitorování míchací trubice jako doplňkovou součást ke svým staticko dynamickým míchacím systémům. Spolehlivě zajistí automatické detekování selhání míchacího systému a umožní včasné vypnutí Vašeho přístroje buď ručně nebo automaticky.

Instalace

Instalace tohoto systému se podobá instalaci běžné míchací trubice:

  • připevnění míchací trubice s adaptérem na výstup ventilu
  • zasunutí senzoru s upevněním na míchací trubici a přišroubování k adaptéru