• • • • • • • • • •

Dynamická směšovací technologie

Kompletní řešení: Nanášení PUR pěny, lepení, utěsňování, zalévání, automatizace

DOPAG je v celosvětovém měřítku přední výrobce a dodavatel systémů na nanášení PUR pěny, lepení, utěsňování, zalévání a plnění, včetně automatizace těchto procesů. Základem zařízení dynamicLine je nově vyvinutá dynamická míchací hlava s inovativní technologií dávkovacích ventilů. Díky této  technologii se nám podařilo dosáhnout absolutní špičky v oboru dynamického míchání co se týče uživatelské přístupnosti, přesnosti a v neposlední řadě spolehlivosti.

Technologie využitá při vývoji směšovací hlavy řady dynamicLine se opírá o více než 40 let zkušeností s nízkotlakým dvoukomponentním dávkováním. Na uživatele působí svou unikátní posílenou technologií konstrukce ventilů. Díky funkcím jako proplachování vysokotlakou vodou nebo čistícím prostředkem, precizně řízeným otevíráním a zavíráním směšovacího systému nebo extrémně přesným dávkováním, stanovuje technologie DOPAG ve svém oboru nový standard.

dynamicLine - Naše řešení

Vaše partnerství se společností DOPAG

  • Jeden kontakt pro celé systémové řešení: od dynamické směšovací hlavy a automatizace až po servis
  • Kompetentní podpora, návrh a automatizace procesů
  • Specializované technické centrum pro testování a školení zákazníků
  • Zakázková výroba: vzorkování, prototypy, malé objemy i velkovýroba
  • Úzká spolupráce a pravidelná interakce s výrobci materiálů
  • Desítky let zkušeností s technologií směšování a dávkování
  • Globální distribuce a servis ve více než 40 zemích

Nový systém dynamického míchání zaručuje přesné výsledky

Zařízení DynamicLine bylo vyvinuto pro přesné zpracování vysoce reaktivních těsnění, lepidel a zalévacích směsí na bázi polyurethanu a silikonu - zejména tam, kde je vyžadováno rychlé míchání a aplikace. V závislosti na procesu se při nanášení těsnění používá jedna ze dvou níže uvedených technologií.

FIPFG: formed-in-place foam gaskets
S využitím technologií FIPFG (pěnová těsnění přímo na místě)  se reaktivní polymerní materiály dávkují přímo na požadované místo. Po přesném smísení  se automaticky aplikují na danou součástku obvykle podél obrysu nebo na plochu. Po určité době závislé na typu materiálu a dalších faktorech (teplota, vlhkost) se materiál napění a pevně spojí s podkladem. Takto nanesené pěnové těsnění má mnoho výhod ve srovnání s řezaným nebo ručně aplikovaným těsněním. Počáteční a koncový bod těsnění je spojen bez mezer. Lepí se bez přídavné lepicí pásky s podstatně méně odpadu.

FIPG: formed-in-place gaskets
DynamicLine je také ideální pro systém FIPG (těsnění přímo na místě). S technologié FIPG se dávkují, směšují a nanášejí nepěnící, vysoce reaktivní těsnící systémy, které nelze zpracovat pomocí statického míchacího systému.

Těsnění

Pro vysoce efektivní výrobní procesy

Se zařízením  dynamicLine jsou všechny výrobní kroky nejen reprodukovatelné, ale především nákladově efektivní. Jak už bylo zmíněno - dynamicLine nabízí řadu výhod ve srovnání s ručně aplikovaným nebo vloženým těsněním. Automatizovaná výroba umožňuje kratší doby cyklu, přitom možnost výskytu chyb v procesu je velmi nízká. Vysoká přesnost zařízení dynamicLine také zajišťuje vysokou úroveň reprodukovatelnosti. Proces nanášení pěnového těsnění je nyní výrazně nákladově efektivnější a kvalitnější. Neexistuje také prakticky žádný odpad a systém se propláchne pouze vodou bez nutnosti použití rozpouštědel. Tím je zajištěn celkově udržitelnější výrobní proces.

Různé automatizační moduly, jako je lineární robot a posuvné stoly nebo 6osý kloubový robot, zajišťují rychlou manipulaci s komponenty a umožňují krátké doby cyklů. Díky tomu je proces lepení nebo nanášení těsnění ekonomický a efektivní.