• • • • • • • • • •

Systémy s vřetenovým čerpadlem

Přesná technologie pro kontinuální dávkování bez pulzace

Dávkovací systémy s excentrickými šnekovými čerpadly se používají vždy, když je třeba materiál dávkovat nepřetržitě. Excentrická šneková čerpadla fungují podle principu objemového dávkování. To umožňuje dávkování jednosložkových materiálů, jako jsou lepidla nebo těsnicí hmoty s velmi vysokou přesností. Dávkovací komora excentrického šnekového čerpadla se skládá z rotoru a statoru. Rotor se pohybuje excentricky a bez pulzace. To vede k nízkému střihu materiálu, a proto jsou dávkovací systémy s excentrickými šnekovými čerpadly zvláště vhodné pro abrazivní materiály a materiály obsahující plniva.

Všechny produkty jedním pohledem

  1. rotordis

    rotordis

    Systém rotordis s vřetenovým čerpadlem nepřetržitě a spolehlivě zpracovává abrazivní, jednosložkové materiály, jako jsou lepidla nebo těsnicí hmoty.