coatingmix: kompletní dávkovací řešení pro laminaci samolepících etiket

Vyvinuto pro stabilnější a flexibilnější výrobní proces

Během mnoha let zkušeností s laminačními projekty, nám neustále bil do očí jeden fakt - tomuto oboru chybělo kompletní dávkovací řešení, zaměřené na konkrétní potřeby této aplikace. Proto jsme vyvinuli coatingmix. Tento systém se postará o to, aby laminační koupel byla vždy plná čerstvě připraveného silikonu, aniž by to obsluhu stálo jakékoli větší úsilí. coatingmix zároveň nabízí značnou volnost v rámci složení zpracovávaného materiálu - v ovládacím panelu lze vytvořit a ukládat jednolivé receptury, které se následně dají rychle navolit a spustit. Integrace systému do existující linky je velmi snadná a nevyžaduje žádné úpravy stávajícího systému.

 • Veškeré funkce systému lze ovládat a sledovat pomocí uživatelsky příjemného ovládacího panelu s barevným dotykovým displejem.
 • Paměť má velkou kapacitu a umožňuje ukládání receptů, zaznamenávání všech systémových událostí a ukládání historie procesů.
 • Materiálové složky jsou čerpány přímo z originálních zásobníků od dodavatele (IBC, 200 l sud, atd.). Výměna sudu je tak rychlejší, dochází ke značně menší ztrátě materiálu a pracoviště bez rozlitého materiálu je čistší a bezpečnější.
 • Jednotlivé materiálové složky jsou zpracovány odděleně, tak, aby se dodávka řídila čistě jen aktuální spotřebou složky.
 • Laminační koupel, která je vždy připravena s čerstvě a přesně namíchaným materiálem, je zárukou vysoce kvalitního povrchu.

Přínos

 • Systém je ideální i pro ty nejvyšší rychlosti aplikace povrchu (od 200 m/ min do > 1,000 m/min)
 • Velmi vysoká přesnost dávkování materiálu
 • Zpracování dvou až sedmi složek najednou, více složek na přání (max. 9)
 • coatingmix umožňuje použití nízkoteplotních vytvrzovacích systémů (termální a radiační)
 • Snadné zapojení do linky, bez nutných úprav existujícího systému
 • Kompatibilní se všemi potahovacími stroji
 • Odborná technická asistence týmu DOPAG

Technické parametry

Průtok
(standard)
do 5 l/min, automatická úprava podle spotřeby linky    
Směšovací poměr Polymer
88.95
81.1
53.1
CRA
0
13
45
Cross Linker
4.96
2.8
1.4
Katalyzátor
6.09
3.1
0.5
Paměť na receptury - kapacita přes 100      
Směšovací systém 2l míchač 'mini-várka'      
Možné konfigurace
coatingmix-
CMM 4
(čtyři složky)
CMM 5
(pět složek)
CMM 6
(šest složek)
CMM 7
(sedm složek)
Kontrola směšovacícho poměru 4 až 7 kontrolních ventilů      
Viskozita do 5,000 mPa s      
Materiál bez plniv      
Napájení 400 VAC 3 / PE / 50 / 60 Hz

230 VAC 2 / PE / 50 / 60 Hz
     
Max. vstupní tlak vzduchu 6 bar