1K Metering Systems

• • • • • • • • • •

Zubové dávkovací systémy

Spolehlivá dodávka a aplikace jednosložkových kapalin

Zubová čerpadla jsou jádrem každého zubového systému. Fungují na Archimédově principu a od ostatních dopravních a dávkovacích systémů materiálových hmot se liší tím, že nevyžadují žádné ovládací prvky. To znamená, že pro samotnou přepravu materiálu, ani pro určení jejího směru není zapotřebí automatických nebo řízených ventilů. 

Dávkovací zubová čerpadla se skládají ze dvou zevně ozubených kol stejné velikosti (v případě velmi malých typů čerpadel je ozubení vniřní). Převody jsou umístěny v housingu, které má pevně definovanou vůli od stěny k ozubení.

Přehled zubových dávkovacích systémů

  1. coredis

    coredis

    Coredis je systém pro zpracování velmi lehkých 1K epoxidů s nízkou hustotou a sférovitými mikrodutinami.

  2. eldodis

    eldodis
    Dávkovací systém eldodis zpracovává jednosložková, středně až vysoce viskózní lepidla a těsnicí hmoty s vysokou spolehlivostí a kvalitou.