vectomix TC: dávkování a směšování tepelně vodivých materiálů

Modulární řešení pro elektronické komponenty a mobilitu budoucnosti

Vectomix TC byl vyvinut speciálně pro dávkování, směšování a nanášení tepelně vodivých materiálů. Ty se používají  všude tam, kde musí být teplo rovnoměrně přenášeno a odváděno - například v bateriích a elektronických součástkách. Tepelně vodivé materiály obsahují vysoký podíl abrazivních plniv. Z tohoto důvodu jsou komponenty zařízení vectomix TC vyrobeny z kalené oceli, které minimalizují poškození vlivem abraze.

Zařízení se skládá  ze dvou pístových dávkovacích čerpadel, která jsou nabízena v různých velikostech a která lze různě kombinovat. Tato modulární struktura umožňuje použití zařízení v nejrůznějších aplikacích, pro materiály s různými směšovacími  poměry a pro variabilní velikosti dávek.

Další speciální vlastností dávkovacího zařízení je jeho efektivní ovládání pomocí servopohonu. Obě dávkovací jednotky mají svůj vlastní, nezávislý pohon. Lze je ovládat samostatně, což umožňuje přesné nastavení směšovacího poměru. Rychlost dávkování lze také změnit pomocí analogového signálu během dávkování. 

Díky integrovaným senzorům podporovaným inteligentním softwarem nabízí měřicí systém vectomix TC výjimečně vysokou spolehlivost procesu.

 

 

Modulární a rozšiřitelná konstrukce umožňuje vysokou flexibilitu

Dávkovací a směšovací systém vectomix TC se skládá ze dvou pístových dávkovacích jednotek, které jsou k dispozici v různých velikostech a lze je individuálně konfigurovat pro účely daného použití. Lze například kombinovat dvě pístové dávkovací jednotky různých velikostí. Systém vectomix TC lze také doplnit o sadu hadic a dvojitý ventil pro zajištění nízké manipulační hmotnosti v případě použití v robotických aplikací. Jednotlivé pístové dávkovací jednotky lze použít i pro zpracování jednosložkových materiálů. Modulární konstrukce umožňuje různorodé použití a variabilní směšovací poměry, velikost dávek a rychlost vypouštění.

Ovládání

Dávkování je řízeno pomocí řídící jednotky s ovládáním na dotykové obrazovce. Všechny možnosti aplikace  zařízením vectomix TC lze parametrizovat v řídicí jednotce, ukládat do různých dávkovacích programů a spravovat na vyšší úrovni (Profibus / Profinet). Například při použití v robotických aplikacích umožňuje řídicí jednotka nastavit dávkování materiálu proporcionálně dle změny rychlosti.

Tepelně vodivé materiály

Vlastnosti a výhody

  • Dlouhá životnost díky použití speciálních materiálů a povlaku komponentů vhodných pro zpracování vysoce abrazivních materiálů
  • Menší opotřebení a nižší náklady na údržbu díky spojce kompenzující vůli mezi pohonem a dávkovacím pístem
  • Variabilní směšovací poměr a nastavitelná rychlost dávkování díky modulární konstrukci
  • Variabilní rychlost a maximální přesnost dávkování díky dvěma nezávislým servopohonům
  • Nanášení materiálu bodově nefo formou housenky
  • Několik dávek z objemu pístu umožňuje krátké doby cyklu
  • Monitorování tlaku v dávkovacích komorách a přednastavení tlaku pro optimální výsledky dávkování
  • Automatická zkouška těsnosti
  • Hermetické utěsnění pístu pomocí těsnicí kapaliny
  • Používání jenorázových směšovacích trubic

Technické parametry

Velikost Ø 3/3 Ø 6/6 Ø 10/10 Ø 20/20 Ø 36/36
Max. objem dávky* 0.9 ml 3.6 ml 15.6 ml 62 ml 202 ml
Min. objem dávky*
(5 mm stroke)
0.08 ml 0.3 ml 0.8 ml 3.2 ml 10.2 ml
Zdvih 65 mm 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Max. průtok** 1,4 ml/s 5,5 ml/s 15,6 ml/s 62 ml/s 202 ml/s
Směšovací poměr** 100:100 to 100:5*** 100:100 to 100:5*** 100:100 to 100:5*** 100:100 to 100:5*** 100:100 to 100:5***
Min. čas dávkování
(Plná dávka)**
0.65 s 0.65 s 1.0 s 1.0 s 1.0 s
Min. čas cyklu (Plná dávka)** 2.5 s 2.5 s 3.0 s 3.0 s 3.0 s
Max. vstupní tlak 160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Min. vstupní tlak 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Max. pracovní tlak 160 bar 160 bar 160 bar 100 bar 100 bar
Rozsah viskozity**** 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s 50 -1.000.000 mPa s
Napájení 400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
400 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz

230 VAC L/N/PE / 50/60 Hz

220-240 VAC 3/PE / 50/60Hz
Max. rozměry 415 x 350 x 544 mm 415 x 350 x 544 mm 415 x 365 x 709 mm 415 x 365 x 719 mm 449 x 390 x 825 mm
Hmotnost (základní verze) cca. 14.8 kg cca. 19.3 kg cca. 24.3 kg cca. 30.3 kg cca. 55.3 kg

* V závislosti na vlastnostech materiálu, přívodním tlaku materiálu a použití funkce stlačování materiálu.
** Pro objemový směšovací poměr 1:1
*** Nižší na vyžádání
**** Jiné na vyžádání