gelcomix: systém pro aplikaci produktu gelcoat

Účinná ochrana povrchu kompozitů

Systém gelcomix byl speciálně vytvořen pro zpracovávání vysoce tixotropních materiálů na neošetřených površích lopatek rotorů. Výstupních rychlostí až 5 l/min lze dosáhnout pomocí zubových dávkovacích čerpadel, která jsou vhodná i pro abrazivní plniva.

V závislosti na konfiguraci lze použít následující čerpadla pro složku B, a to i magneticky spřažená: axiální pístová čerpadla, radiální pístová čerpadla nebo zubová čerpadla. Materiál je přiváděn z tlakové nádoby obsahující materiál, která je osazena na podvozku tohoto mobilního systému. Pomocí technologie gelcomix lze nejen nanášet materiály, jejichž viskozity nepřekračují mez rychlosti, ale také upravovat směšovací poměry v širokém rozmezí.

Standard

 • Ovládací skříňka a přívod materiálu osazené na mobilním podvozku
 • Tlaková nádoba s materiálem vybavená monitorováním regulace hladiny
 • Dávkovací čerpadla s ochranou proti přetlaku
 • Dávkovací čerpadlo složky A s povrchovou úpravou a keramickým těsnicím kluzným kroužkem
 • Třífázový asynchronní motor
 • Řízení a regulace směšovacího poměru pomocí měřičů objemu s vysokým rozlišením
 • Snímač detekce přívodu materiálu pro zajištění bezpečnosti procesu
 • Nosník, výložník a vyvažovací zařízení pro manipulaci s ruční mísicí pistolí osazenou na podvozku
 • Nouzové zálohování řídicích parametrů pro případ výpadku napájení

Možnosti

 • Dávkovací čerpadlo složky B s indukční vazbou
 • Přímý přívod složky A na podvozku o hmotnosti 200 kg
 • Automatické doplňování
 • Systém elektrického ohřevu
 • Chlazení skříňky
 • Systém pro navíjení hadic a kabelů
 • Integrovaný kompresor
 • Dálkové monitorování a analytické nástroje s výrobními protokoly
 • Dálková diagnostika

Technické parametry

 1. Průtok

  1 - 5 l/min (přibližně 1,3 - 7 kg/min)
  v závislosti na míchacím poměru a viskozitě

 2. Míchací poměr

  100:10 - 100:100, objemově

 3. Dodávka materiálu

  Tlakové nádoby

 4. Viskozita

  100 mPas - 80.000 mPas

 5. Vlastnosti materiálu

  s plnivy, bez plniv, abrazivní, tvrdost MOHS 7

 6. Napájení

  3 × 400 V / 50 Hz

 7. Tlak vzduchu na vstupu

  6 bar

 8. Rozměry

  2500 × 1100 × 4100 mm

 9. Hmotnost

  cca 1500 kg