eldodis: Dávkovací systém pro jednosložková lepidla a těsnicí hmoty

Kontinuální dávkování zajišťuje vysokou spolehlivost procesů

DOPAG má zubový dávkovací systém eldodis, vytvořený speciálně pro zpracování jednosložkových materiálů střední až vysoké viskozity. Materiál je přiváděn napájecím čerpadlem z tlakové nádrže nebo ze zařízení na vytlačování materiálu z kartuší. Regulátor tlaku materiálu zajišťuje konstantní vstupní tlak. Jako dodatečná ochrana zubového dávkovacího čerpadla může být před čerpadlem na objednávku instalován uzavírací ventil. Zubové dávkovací čerpadlo poháněné převodovým motorem dopravuje materiál do dávkovacího ventilu, kde dochází k nepřetržitému vypouštění materiálu pomocí trysky nebo kanyly.

Dopravní kapacita systému je do značné míry dána velikostí zubového dávkovacího čerpadla a počtem jeho otáček. Otáčky lze nastavit prostřednictvím frekvenčního měniče, integrovaného v řídicí jednotce. Za zubovým dávkovacím čerpadlem je možné nainstalovat regulátor dávkovaného množství v uzavřené smyčce a měření objemu, sloužící ke zvýšení spolehlivosti procesu. Všechny komponenty jsou připojeny k řídicí jednotce dávkování. To mimo jiné umožňuje integraci do částečně nebo plně automatizovaných výrobních nebo montážních procesů prostřednictvím jakýchkoli běžných rozhraní.

Technická specifikace

Vypouštění materiálu od 1 ml/min, v závislosti na viskozitě
Pracovní tlak do 200 barů, v závislosti na materiálu a rychlosti výtoku
Zásobování materiálem Tlakový zásobník na materiál o objemu 4, 12, 24, 45, 60 nebo 90l, na objednávku i větší
a / nebo zásobníková čerpadla
Rozsah viskozity 50 až 80 000 mPa, s tlakovým zásobníkem na materiál
max 150 000 mPa, se zásobníkovými čerpadly*
Vlastnosti materiálu Neplněný, plněný, abrazivní
Provozní napětí 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz
Přívod stlačeného vzduchu max. 6 barů
Rozměry Š x V x HL modulární konstrukce, proto nejsou uváděny žádné absolutní rozměry zařízení
Hmotnost modulární konstrukce, proto není uváděna žádná absolutní hmotnost zařízení
  *vyšší na objednávku, v závislosti na reologických vlastnostech materiálu