• • • • • • • • • •

Dávkovací technologie pro vysokou spolehlivost procesů

Dávkovací čerpadla pro zpracování lepidel, těsnicích hmot a maziv

"Pro dosažení vynikajících výrobních výsledků je nezbytné přesné a spolehlivé dávkování. Jedině tak lze splnit vysoké standardy kvality. Společnost DOPAG nabízí různé dávkovací technologie pro přesné dávkování jednosložkových a dvousložkových materiálů, jako jsou lepidla, těsnicí hmoty a maziva:

V závislosti na specifických požadavcích lze pro dané použití zvolit správné dávkovací čerpadlo. Různé varianty nabízejí vysokou flexibilitu konfigurace systému. Pro zajištění optimálního sledování procesu jsou k dispozici také různé komponenty, jako je zubový průtokoměr nebo řídicí jednotka dávkování.

Produktový portál DOPAG

Čerpadla, ventily a vybavení pro váš dávkovací a směšovací systém

Všechny produkty jedním pohledem

 1. Pístový dávkovací systém

  Pístový dávkovací systém
  Pístový dávkovací systém od společnosti DOPAG se používá vždy, když je nutné dávkovat jednosložkové materiály, jako jsou lepidla nebo těsnicí hmoty s krátkými dobami cyklů.
 2. Vřetenová čerpadla

  Vřetenová čerpadla
  Vřetenové čerpadlo od společnosti DOPAG nabízí spolehlivé řešení pro dávkování materiálů s vysokým obsahem plniva. 
 3. Zubová dávkovací čerpadla

  Zubová dávkovací čerpadla
  Společnost DOPAG nabízí spolehlivé řešení pro nepřetržité dávkování lepidel, těsnicích materiálů nebo maziv bez pulzování ve formě zubového dávkovacího čerpadla.