Pístové dávkovací systémy

Technologie, která má tradici

Dávkovací a míchací systémy DOPAG s pístovými čerpadly disponují modulární strukturou a jsou navrženy tak, aby vyhověly potřebám každého zákazníka. V závislosti na aplikaci a požadavcích jsou proto k dispozici různé základní konfigurace.

Mezi dávkovacími čerpadly tohoto typu rozlišujeme v zásadě podle typu působení. Jedná se buď o tzv. "jednočinné pístové čerpadlo" neboli výstřelné čerpadlo, anebo "dvojčinné pístové čerpadlo", kterému se také říká diferenciální pístové čerpadlo.

U výstřelného čerpadla má každý zdvih svoji funkci. Při prvním je médium nasáváno, při dalším je vytlačováno. Doplňování probíhá díky samočinným (nevratným) nebo řízeným ventilům v proudu materiálu.

Diferenční pístová čerpadla se vyznačují kombinací dvou pístů o různých průměrech, mechanicky spojených pevně k sobě. Spodní píst nasává větší objem při zdvihu nahoru, zatímco horní (menší) zásobníková komora se současně vyprazdňuje po směru dopravy materiálu. Při stlačení směrem dolů je dolní (větší) dávkovací komora posouvána po směru dopravy média a horní (menší) dávkovací komora se tímto větším objemovým průtokem současně naplňuje. Při souladu odpovídajícího poměru horního a spodního dopravního prostoru tak vzniká souvislý tok materiálu.

Přehled pístových dávkovacích systémů

 1. coatingmix

  coatingmix
  Toto kompletní řešení pro laminaci samolepících etiket je ojedinělé natrhu. K jeho integraci do výrobní linky nejsou nutné žádné úpravy stávajícíchsystémů.
 2. economix

  economix

  Systémy řady economix jsou kompaktní, bezředidlové a pneumaticky ovládané systémy s pístovými čerpadly.

 3. silcomix

  silcomix

  Silcomix PE200 je kompaktní, elektricky poháněné dávkovací a míchací zařízení s pístovým čerpadlem.

 4. variomix

  variomix

  Systémy řady variomix jsou kompaktní, pneumaticky nebo hydraulicky ovládané a bezředidlové dávkovací a míchací systémy s pístovými čerpadly.

 5. vectomix

  vectomix

  Vectomix je systém pro zpracování vícesložkových médií.

 6. vectomix TC

  vectomix TC
  Dávkovací systém vectomix TC je speciálně konstruován pro směšování a dávkování tepelně vodivých materiálů.
 7. volumix

  volumix
  Dávkovací a směšovací systém volumix je speciálně navržen pro lepení a utěsňování v leteckém průmyslu.