Kontrolní a řídící prvky

• • • • • • • • • •

Komponenty pro monitoring a řízení

Vše pro stabilní proces a opakovatelnost

Čím je charakteristický dávkovací proces? Zpravidla jsou to krátké cykly, vysoké opakovací frekvence a přísně definované tolerance. Často se navíc aplikuje pouze miniaturní množství materiálu - v tom případě je pak o to důležitější, aby dávkování probíhalo spolehlivě, přesně a opakovatelně. Nedílnou součástí moderních výrobních procesů je podrobné monitorování způsobilosti procesu a opakovatelnosti aplikací. Tyto požadavky musí být pečlivě definovány hned na začátku projektu a následně zohledněny v koncepční fázi. Společnost DOPAG nabízí komplexní portfolio monitorovací a řídící technologie pro dávkovací procesy, včetně zubových průtokoměrů, optických bran, tlakových snímačů a řídících jednotek.

Čím je naopak charakteristická projektace dávkovacích řešení v DOPAG? Úzkou spoluprací zkušených odborníků se zákazníkem, kde je cílem dokonalé nastavení monitorovacích a řídících prvků podle požadavků dané aplikace a jejich propojení s vhodnými čerpadly a komponenty.

Produktový portál DOPAG

Čerpadla, ventily a vybavení pro váš dávkovací a směšovací systém

Přehled výrobků

 1. Detektor zdvihu

  Detektor zdvihu
  Spolehlivá kontrola fuknčnosti výdejních a dávkovacích ventilů v reálném čase.
 2. Micro-Flow Senzor

  Micro-Flow Senzor

  Micro-Flow senzor je měřič průtoku, který u částěčně nebo plně automatizované výroby kontroluje, jestli je materiál dávkován.

 3. Objemový čítač

  Objemový čítač

  Objemové čítače měří průtok kapalin na principu ozubeného kola.

 4. Optická brána

  Optická brána
  Monitoring počtu nadávkovaných cyklů u výdejních ventilů.
 5. Tlakové snímače

  Tlakové snímače
  Monitoring materiálového tlaku v komplexních procesech, užívajících bodový nebo sprejový ventil.
 6. Řídící jednotka

  Řídící jednotka
  Speciální jednotka pro propojení, kontrolu a řízení dávkovacích komponentů v komplexních procesech. Prostorná paměť umožňuje uložení dávkovacích programů.