compomix DI: systém dávkování pro zpracování kompozitních materiálů

Bezchybné dávkování epoxidu a polyuretanu

Společnost DOPAG vytvořila systém compomix DI speciálně pro použití v rámci procesů infúze při výrobě lopatek rotorů pro větrné elektrárny. Dávkovací a mísicí systém se používá pro přímé infuzní postupy s odchylkou mísicího poměru menší než ± 1 %. V závislosti na konfiguraci systému se pro přívod hygroskopických vytvrzovacích přísad používají magneticky spřažená, nepropustná čerpadla hermeticky utěsněná na straně pohonu. Rozsah odměřovacího systému pro zpracování neplněné infúzní pryskyřice je dán spojením vysoce přesných dávkovacích čerpadel s extrémně rychlou technologií regulace. Odměřování se provádí z regulovaného obtoku, takže je možné eliminovat běžný zahajovací proces plnění mísicí trubky a dlouhá vzdálenost mezi místem odměřování a místem mísení nemá vliv na směšovací poměr. Výstupní výkon systému lze dále měnit během procesu odměřování při předem definovaných úrovních, a to bez překročení mezí tolerance poměru odměřování.

Vybavení

Standard

 • Systém 2K
 • Výstupní rychlost 30 l/min a 60 l/min
 • Automatická kontrola poměru s váhou
 • Řídicí skříň namontovaná na zcela uzavřeném mobilním podvozku
 • Dávkovací čerpadla s ochranou proti přetlaku
 • Dávkovací čerpadlo složky B s magnetickou spojkou
 • Třífázový asynchronní motor
 • Kontrola a regulace směšovacího poměru pomocí čítačů objemu s vysokým rozlišením
 • Vícenásobná dávkovací linka
 • Podávání přímo z IBC' ́s nebo z lokální kruhové napájecí linky
 • Nouzové zálohování řídicích parametrů v případě výpadku napájení

Možnosti

 • Dálkové monitorování a analytické nástroje s výrobními protokoly
 • Dálková diagnostika
 • Chlazení skříňky

Technické parametry

Technické parametry
 1. Průtok v závislosti na směšovacím poměru a viskozitě

  5–60 l/min (přibl. 6–70 kg/min)

 2. Směšovací poměr

  100 : 15 – 100 : 80, objemový podle typických pryskyřic používaných při infúzi

 3. Přívod materiálu

  Potrubí s kruhovým průřezem, originální nádoba, tlakové nádoby

 4. Rozmezí viskozity

  10 mPas – 5 000 mPas

 5. Vlastnosti materiálu

  Neplněný

 6. Zdroj elektrické energie

  3 × 400 V / 50 Hz

 7. Max. vstupní tlak vzduchu

  6 bar

 8. Rozměry D × Š × V

  1 350 × 1 850 × 2 100 mm (compomix)

 9. Hmotnost

  přibl. 1 500 kg