Smörjning inom fordonsindustrin

Sofistikerade system för utmatning av fett och lim garanterar elektriska parkeringsbromsar av högsta kvalitet.

Moderna fordonskoncept innehåller vanligtvis system som är utformade för att ytterligare förbättra förarens säkerhet och komfort, samtidigt som det växande behovet för tillverkarna att skilja sig från konkurrenterna också har lett till att nya idéer har utvecklats. Den elektriska parkeringsbromsen, som ersätter den konventionella mekaniskt manövrerade handbromsen, uppfyller den ökande trenden för ytterligare funktionalitet, komfort och utrymme i passagerarutrymmet. KÜSTER ACS gick ursprungligen samman för att utveckla en elektrisk parkeringsbroms i samarbete med Renault, men nu levererar företaget även till andra tillverkare, däribland BMW Mercedes, PSA, Toyota, Subaru och Land Rover. Mer än 1 miljon enheter har nu lämnat KÜSTER-fabriken i Ehringshausen i Tyskland.

Skräddarsydda lösningar från DOPAG

En delav tillverkningen av de elektriska parkeringsbromsarna innebär att man applicerar doserade mängder fett på en mekanism i bromsaggregatens hölje för att smörja och på så sätt minska friktionskrafterna på en kuggad axel. Fettet levereras i behållare på 30 liter och matas till appliceringspunkten av dubbla DOPAG P30-fatompumpar. Pumpsystemet är konstruerat för att säkerställa att fetttillförseln till bromsaggregaten alltid är oavbruten, genom en automatisk omställningsmekanism som växlar över till reservpumpen när den första trumman med fett är slut. Fettet matas sedan till appliceringspunkten, där det doseras exakt på komponenten med hjälp av en DOPAG-doseringsventil. Systemkonceptet utformades för att ta hänsyn till detta specialfett, som tenderar att separera om det lämnas under tryck under långa perioder. För att undvika denna potentiellt skadliga effekt avlastar systemet automatiskt det inre trycket när det inte används.

Limning med DOPAG-dispenseringsventiler

Längre fram i produktionsprocessen limmas bromsaggregatets lock på höljet med ett enkomponentslim. Limmet matas också in till doseringsstället med dubbla DOPAG P30-fatompumpar med automatiskt omställningssystem. En kugghjulspump doserar sedan limmet till en automatisk doseringsventil, medan en liten 6-axlig robot griper tag i locket och manipulerar det under doseringsventilen. En flödesmätare i linjen kontrollerar flödeshastighetens noggrannhet, vilket garanterar perfekta resultat vid varje tillfälle.

Elektriska parkeringsbromsar är naturligtvis en säkerhetsrelevant produkt och som sådan är kvalitetskraven extremt höga, något som DOPAG erbjuder som standard.