Produktion omdefinierad

Doseringssystem för 3D-utskrift av vätskor

Carbon®, världens ledande företag inom digital tillverkning, har lyckats lösa problemet med 3D-utskrift som ett verkligt tillverkningsverktyg. Med hjälp av Carbon® Digital Light Synthesis™ (DLS™)-teknik använder företag Carbon® Digital Manufacturing Platform för att producera innovativa tillämpningar som sträcker sig från skyddande sportutrustning till fordonskomponenter och tandvårdsmodeller. I och med införandet av additiv teknik för att digitalt tillverka delar finns det en växande efterfrågan på exakta materialdispenseringslösningar som kan skalas med kvalitet och kostnad.

Bra dämpning, hög grad av flexibilitet, anpassad design - dagens sportindustri är onekligen en mycket avancerad industri där idrottare förväntar sig att förlita sig på anpassad utrustning som ger högsta möjliga skydd så att de kan prestera sitt bästa. Traditionella metoder för tillverkning är begränsade. Det är därför 3D-utskrift har kommit att spela en allt viktigare roll för produktinnovation inom en rad olika branscher. Hälsovårdsindustrin använder till exempel 3D-utskrift för att tillverka anpassade och hållbara tandimplantat. Fordonsindustrin använder additiv teknik för att tillverka allt fler komponenter. Så till exempel ersätts komplexa sammansättningar med en enda utskriven komponent, samtidigt som tekniken också har öppnat dörren för unik inredningsdesign. 3D-utskrift har funnits i tre decennier, men det är först nyligen som den har börjat hålla vad den lovat som ett verkligt tillverkningsverktyg. Efter årtionden av försök att definiera dess relevans i tillverkningen kan 3D-utskrift nu verkligen skala upp delproduktionen med kvalitet och kostnad. Det är vad Carbon®, ett amerikanskt företag från Silicon Valley, gör med sin digitala tillverkningsplattform. Delar som tillverkas på Carbon®-plattformen med hjälp av deras patenterade dubbelhärdande material är mekaniskt jämförbara med formsprutade delar av ofyllda termoplaster.

DLS™-tekniken

Drivkraften bakom Carbon® Digital Light Synthesis™ (DLS™)-tekniken är dess skiktlösa CLIP-teknik, som snabbt omvandlar 3D-modeller till fysiska objekt. Den fotokemiska processen balanserar ljus och syre för att producera delar genom att projicera ljus genom ett syregenomsläppligt fönster in i en reservoar med ultraviolett (UV) härdbar harts. När tekniken projicerar en UV-bildsekvens stelnar delen och byggplattformen reser sig. CLIP växer kontinuerligt fram objekt från en hartsreservoar i en hastighet som är 25-100 gånger snabbare än traditionell 3D-utskrift. I likhet med formsprutningsdelar ger CLIP konsekventa och förutsägbara mekaniska egenskaper. Carbon's patenterade "dual-cure"-metod för hartser använder både ljusaktiverade och värmeaktiverade kemikalier. Många av Carbon's dual-cure-material bygger på att man exakt blandar två delar av hartserna i rätt förhållande för att uppnå optimala egenskaper. Även om detta är relativt enkelt i liten skala är det en större utmaning på produktionsnivå. Utmaningen är att förse 3D-skrivaren med rätt förhållande och mängd material kontinuerligt och reproducerbart.

Ett materialförsörjningssystem som är anpassat för uppgiften

Carbon® har valt DOPAG eldomix somdoserings- och blandningssystemför att ta sig andenna enkla men samtidigt komplexa uppgift. Eldomix fyller materialbehållare medtvåkomponentsmaterial baserat på polyuretan, silikon, epoxi eller akrylharts, antingen manuellt eller automatiskt. Den använder kuggdoseringspumpar som drivs av asynkrona trefasmotorer, ett statisk-dynamiskt blandningssystem och en ventil med separat materialtillförsel. Som ett resultat av detta doserar och blandar eldomixen Carbons unika dubbelhärdande material med yttersta noggrannhet, repeterbarhet och hög kvalitet. Det är ett idealiskt sätt att uppnå optimala resultat och producera perfekta och hållbara komponenter. När det gäller serieproduktion är reproducerbarhet och tillförlitlighet själva grundpelarna i hela konceptet.