Nová definice výroby

Výroba s využitím 3D tisku

Firmě Carbon®, jedné z předních světových společností pro digitální výrobu, se podařilo uplatnit 3D tisk v sériové výrobě. Technologii Digital Manufacturing Platform vyvinutou společností Carbon® lze použít k výrobě sportovních potřeb, automobilových součástek nebo zubních implantátů pomocí procesu Digital Light Synthesis ™ (DLS ™). S úspěchem aditivní výroby roste i potřeba přesných dávkovacích technologií, které se volí podle hledisek kvality a nákladů.

Dobré odpružení, vysoký stupeň flexibility nebo individuální design - ve sportu dnes existuje poptávka po produktech, které jsou speciálně přizpůsobeny sportovcům a které jim poskytují nejlepší možnou podporu při provozování jejich sportu. Těchto vlastností nelze dosáhnout konvenčními výrobními postupy. Proto 3D tisk hraje stále důležitější roli ve vývoji produktových inovací nejen na poli sportovních potřeb, ale i v dalších průmyslových odvětvích. V lékařském průmyslu se např. individuální a trvanlivé zubní implantáty vyrábějí pomocí 3D tisku. Automobilový průmysl stále více vyrábí součástky v sériové výrobě pomocí 3D tisku. Složité sestavy jsou nahrazovány tištěnou součástkou nebo jsou tímto způsobem vyráběny speciální konstrukce do interiéru. Technologie 3D tisku existuje již tři desetiletí. Proces byl původně vyvinut pro výrobu prototypů za nízkou cenu. Teprve nedávno byla možné zavést vysoce kvalitní a zároveň ekonomickou sériovou výrobu díky Digital Manufacturing Platform od společnosti Carbon®, americké společnosti se sídlem v Silicon Valley. Používají se patentované materiály „s dvojitým vytvrzováním“, což znamená, že konečný produkt má později vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi vstřikovaných dílů vyrobených z termoplastů.

DLS™ Technologie

Základem technologie Digital Light Synthesis ™ (DLS ™) od společnosti Carbon® je technologie CLIP bez vrstev, která vytváří fyzické objekty z 3D modelů. Fotopolymerizace využívá k výrobě dílů světlo a kyslík. Světlo se promítá do zásobníku materiálu oknem propustným pro kyslík. Nádrž je naplněna ultrafialovou (UV) vytvrzovací pryskyřicí. Promítne se sekvence UV obrazu, část ztuhne a stavební plošina se zvedne. S pomocí této technologie jsou díly vytvářeny 25 až 100násobkem rychlosti konvenčního 3D tisku. Podobně jako u vstřikování mají součástky konzistentní vlastnosti. Patentované materiály „dvojitého vytvrzování“ od společnosti Carbon®  lze aktivovat světlem a teplem. Naprosto přesné dávkování a směšování dvousložkových pryskyřic je proto nezbytné pro dosažení optimálních vlastností materiálu. Ačkoli je to v malém měřítku relativně snadné,  pro sériovou výrobu se jedná takřka o výzvu, protože příslušný materiál musí být k dispozici neustále a ve stále stejné kvalitě.

Dávkovací zařízení vhodné pro potřeby 3D tisku

Dávkovací a směšovací zařízení DOPAG eldomix bylo vybráno společností Carbon®, aby se ujalo tohoto jednoduchého, ale zároveň nelehkého úkolu. Eldomix plní zásobníky dvousložkovým materiálem na bázi polyuretanu, silikonu, epoxidové nebo akrylové pryskyřice. Naplnění zásobníku může probíhat ručně nebo automaticky. Zařízení využívá zubová dávkovací čerpadla poháněná třífázovými asynchronními motory, staticko-dynamický směšovací systém a ventil se samostatným přívodem materiálu. Díky tomu eldomix zpracovává specifické materiály Carbon s dvojitým vytvrzováním s maximální přesností, opakovatelností a vysokou kvalitou. Je to ideální způsob, jak dosáhnout optimálních výsledků a vyrábět dokonalé a trvanlivé součástky. Pro sériovou výrobu jsou reprodukovatelnost a spolehlivost pilíři celého konceptu.