Automatiserad produktion av skumpackningar

Dynamiskt blandningssystem för packningstillämpningar

Med dynamicLine presenterar tillverkaren av doseringsteknik DOPAG ett nytt dynamiskt blandningssystem för många olika tillämpningar.

Flexibilitet, effektivitet och kostnadseffektivitet är några av de viktigaste kraven för framgångsrik produktion i dagens värld. Andra faktorer som automatisering och digitalisering spelar också en viktig roll. Följaktligen kräver detta intelligent, tillförlitlig och avancerad systemteknik. Med dynamicLine presenterar DOPAG en ny lösning för alla tillämpningar som rör dynamisk doserings- och blandningsteknik, från produktion av skummade tätningar till limning, tätning och gjutning. dynamicLine bygger på det nya dynamiska blandningshuvudet. Det bearbetar reaktiva polymermaterial med låg till hög viskositet, t.ex. tätningsskum av PU och silikon, lim eller gjutmassor. Det kompletteras med variabla robotsystem som linjära enheter och industrirobotar. Detta gör det möjligt att automatiskt applicera materialet på tredimensionella komponenter samt i spår, formar och på plana ytor.

Imponerande mångsidighet

Dynamisk blandning har många olika användningsområden. Dessa sträcker sig från elektronikindustrin, fordonsindustrin och fordonsleverantörer till filtrerings- och förpackningsindustrin. Konventionella tillämpningar för skummade tätningar är bland annat kontrollskåp, dörrmoduler i bilindustrin, hushållsprodukter som diskbänkar och keramiska hällar samt filter, lampor och tonerkassetter. Förutom de redan etablerade områdena ser vi många fler potentiella tillämpningar för dynamicLine, som går utöver tillämpningen av skumning, säger Daniel Geier, CTO på DOPAG. dynamicLine kan också användas för gjutning av elektroniska komponenter som transformatorer, sensorer och plasthöljen, samt för limning och tätning i bilindustrin eller för glasrutor. Den nya tekniken gör det möjligt för kunderna att utforma olika typer av produktionsprocesser eller tillämpningar med högre kvalitet, snabbare och mer kostnadseffektivt, förklarar Geier. Detta gör det möjligt att utnyttja potentialen i ett stort antal tillämpningar och utveckla effektivare lösningar.

Minska kostnaderna

Varje bransch har sina egna omfattande krav på precision, materialbesparingar, användningstid, hanteringshastighet, certifieringsklasser och standarder som ska följas. Faktorer som kostnadseffektivitet, effektivitet och dokumentation spelar också en viktig roll. Vid byggandet av ett kontrollskåp appliceras t.ex. ofta tätningar för hand. Detta leder till områden med överlappning och skiljelinjer, med resultatet att fukt och smuts kan tränga in. Genom användning av skummade tätningar kan detta förhindras och dessutom utföras snabbare och framför allt kostnadseffektivt. "Med dynamicLine vill vi sätta en ny standard när det gäller snabbhet, kostnadsbesparingar och precision", säger Daniel Geier, teknikchef på DOPAG. "Till detta kommer också de omfattande alternativen för automatisering och dokumentation, vilket garanterar ett större mervärde totalt sett för användarna."

Användning av erfarenhet och sakkunskap

En av företagets främsta styrkor är den interna expertisen och årtionden av erfarenhet av doseringsteknik: "Som den äldsta tillverkaren av doseringsteknik på marknaden har vi stor erfarenhet av speciella material och krav som vi nu kan använda i vår nya produktserie", förklarar Geier. "I många detaljer, som i synnerhet inom ventiltekniken, har vi utmärkt oss markant från våra konkurrenter tack vare innovativa lösningar inom tillämpningsprecision." DOPAG har hittills samarbetat med cirka 160 materialtillverkare och testat över 2 000 material. Företaget har formella partnerskap med olika tillverkare och har specialutbildade bindningsingenjörer anställda. "Under utvecklingsprocessen har vi identifierat att vi kan använda denna expertis på ett effektivt sätt vid produktinnovation, och det är just detta som kommer att driva oss vidare i framtiden när det gäller att utveckla lösningar för ytterligare tillämpningsområden tillsammans med våra kunder och materialtillverkare", säger Geier. Dessutom läggs stor vikt vid modulär konstruktion vid uppbyggnaden av systemet, och välkända leverantörer, i allmänhet marknadsledande, väljs ut för samarbete vid valet av komponenter: "På så sätt kan vi uppfylla de högsta kvalitetskraven och även garantera global tillgänglighet av reservdelar", förklarar Geier.

Global försäljning och service

DOPAG ser också en stor fördel i sin globala försäljning och service: "Med vår starka globala närvaro kan vi tillgodose behoven hos våra internationellt placerade kunder som kräver en enhetlig världsomspännande försäljning och service för sina doserings- och blandningssystem", säger Geier. Företaget har elva dotterbolag och många distributörer i mer än 30 länder. Detta möjliggör snabb support och hög maskintillgänglighet.

Med dynamicLine kan företagen också dra nytta av fördelarna med DOPAG som systemleverantör: "Vi är en neutral maskintillverkare, hos oss får kunden allt från en enda källa, från konstruktion och tester till rådgivning om materialval och automatisering med alla aspekter som konditionering, testning av delar m.m.", rapporterar Geier. "Men vi erbjuder våra kunder också en stor fördel när det gäller applikationsvariation, eftersom han med DOPAG bara har en enda kontaktpartner för alla tillämpningar över hela världen: från limning och tätning till ingjutning, smörjning och oljning".