STROJÍRENSTVÍ A VÝROBA ZAŘÍZENÍ. Pod názvem dynamicLine představuje výrobce dávkovací technologie DOPAG nově vyvinutý dynamický míchací systém pro celou řadu aplikací.

Flexibilita, efektivita a hospodárnost dnes patří k hlavním požadavkům na úspěšnou výrobu. K nim pak přistupují další faktory, jako jsou automatizace a digitalizace. Je tedy vyžadováno inteligentní, spolehlivé a moderní technické vybavení. Pod názvem dynamicLine představuje společnost DOPAG nové řešení pro veškeré aplikace v oboru dynamické dávkovací a míchací technologie – od výroby těsnicích pěn přes lepení a utěsňování až po zalévání. Základem dynamicLine je nově vyvinutá dynamická směšovací hlava. Zpracovává polymerové reakční materiály s nízkou až vysokou viskozitou, jako jsou těsnicí pěny z PU a silikonu, lepidla nebo zalévací hmoty. Doplňována je variabilními robotickými systémy, jako jsou lineární systémy nebo průmyslové roboty. To umožňuje automatizovanou aplikaci materiálu na trojrozměrné díly a rovněž do drážek, forem a na rovné plochy.

Široká oblast použití

Oblastí využití dynamického míchání je celá řada. Sahají od elektroniky přes automobilový průmysl a jeho subdodavatele až po výrobu filtrů a průmysl obalových hmot. Klasickými aplikacemi u těsnicích pěn jsou skříňové rozvaděče, dveřní moduly ve výrobě automobilů, vybavení domácnosti, jako jsou dřezy a sklokeramické desky nebo filtry, svítidla a tonerové kazety. „Vedle dosud známých oborů vidíme pro dynamicLine mnohem více oblastí použití, které přesahují oblast pěnění,“ říká Daniel Geier, CTO. Řešení dynamicLine může rovněž nalézt uplatnění při zalévání elektronických komponentů, jako jsou transformátory, senzory a plastové kryty, nebo při lepení a utěsňování ve výrobě automobilů a rovněž při zasklívání budov. „Díky nové technologii mohou zákazníci nejrůznější výrobní procesy, resp. aplikace výrazně zkvalitnit, zrychlit a zlevnit,“ uvádí Geier. V celé řadě oblastí použití by tedy bylo možné využít potenciál a realizovat efektivnější řešení.

Snížení nákladů

Každé odvětví má celou řadu vlastních požadavků na přesnost, úsporu materiálu, dobu aplikace, rychlost při manipulaci, certifikační třídy nebo dodržované normy. Kromě toho hrají důležitou roli další hlediska, jako je hospodárnost, efektivnost a dokumentace. Příkladem může být konstrukce skříňových rozvaděčů: Při ní se těsnění dosud často nanáší ručně. Vznikají tak přesahy a spáry a může tedy docházet k pronikání vlhkosti a nečistot. Tomu je možné použitím těsnicí pěny předejít a celý proces lze urychlit a především zlevnit, pokud se provede automatizovaně. „Řešením dynamicLine chceme stanovit nová kritéria, pokud jde o rychlost, úsporu nákladů a přesnost,“ říká Daniel Geier, jednatel společnosti DOPAG odpovědný za techniku. „S tím jsou spojeny rozsáhlé možnosti automatizace a dokumentace, což ve výsledku vede k vysoké přidané hodnotě pro uživatele.“

Uplatnění zkušeností a odborných znalostí

Významnou silnou stránku spatřuje společnost ve vlastním firemním know-how a zkušenostech nasbíraných v průběhu několika desetiletí v oboru dávkovací technologie. „Jako nejstarší výrobce v oboru dávkovací technologie na trhu máme rozsáhlé zkušenosti se speciálními materiály a požadavky, které můžeme nyní uplatnit u nové řady výrobků,“ vysvětluje Geier. „V mnoha detailech – v neposlední řadě ve ventilové technologii – se inovativními řešeními v přesnosti aplikací výrazně odlišujeme od konkurence.“ Společnost DOPAG dosud spolupracovala se 160 výrobci materiálů a otestovala více než 2 000 materiálů. Podnik navázal formální partnerství s různými výrobci a zaměstnává inženýry vzdělané speciálně v oboru lepení. „Během procesu vývoje jsme zjistili, že toto know-how můžeme významnou měrou uplatňovat při inovaci produktů, a právě to nás bude v budoucnu při společném vývoji řešení pro další oblasti použití spolu se zákazníky a výrobci materiálů posouvat dopředu,“ říká Geier. Při konstrukci systému byl také kladen velký důraz na modulární strukturu a při výběru komponentů byli ke spolupráci přizváni známí dodavatelé, zpravidla lídři trhu. „Můžeme tak vyhovět nejen požadavkům na nejvyšší kvalitu, ale rovněž zajistit dostupnost náhradních dílů v celosvětovém měřítku,“ objasňuje Geier.

Globální prodej a servis

Velké plus spatřuje navíc společnost DOPAG v globálním prodeji a servisu. „Díky našemu silnému zastoupení na celém světě plníme potřeby našich mezinárodně etablovaných zákazníků, kteří potřebují pro své dávkovací a míchací systémy celosvětově jednotný prodej a servis,“ říká Geier. Společnost působí prostřednictvím jedenácti vlastních poboček a řady distributorů ve více než 30 zemích. Je tak zajištěna rychlá podpora i vysoká dostupnost strojů.

S řešením dynamicLine mohou navíc firmy využít přednosti společnosti DOPAG, které jako poskytovatel systémů nabízí. „Jsme nestranný výrobce strojů, u nás dostane zákazník vše na jednom místě od konstrukce a testů přes poradenství při výběru materiálů až po automatizaci, a to se všemi s tím spojenými aspekty, jako je například kondicionování, kontrola dílů apod.,“ uvádí Geier. „Ale i v široké oblasti použití u nás zákazník získá obrovskou výhodu, protože pro veškeré aplikace má ve společnosti DOPAG jen jednu kontaktní osobu, a to na celém světě: od lepení a utěsňování přes zalévání až po mazání a olejování.“