Nyckelfärdiga system för automatiserad dosering och blandning

CTO Daniel Geier talar om de senaste kraven på automatiserade lösningar för limning, tätning och ingjutning.

Daniel Geier, Chief Technology Officer på DOPAG, ansvarar bland annat för det viktiga affärsområdet Automation. Som maskiningenjör har han årtionden av erfarenhet inom området doseringsteknik. På DOPAG har han också arbetat på utvecklingsavdelningen och som chef för DOPAG Technical Center. I denna intervju talar Geier om de senaste kraven på automatiserad doseringsteknik, dess framtida utmaningar och DOPAG:s prestationsprofil.

Herr Geier, de ökande kraven på doseringstekniken verkar ständigt komma upp i diskussionerna. Vad innebär detta konkret inom automationsområdet?

Kraven har ökat inom hela spektrumet av doseringstillämpningar, oavsett om det gäller limning, packning, ingjutning eller smörjning och oljebehandling. Å ena sidan påverkar detta naturligtvis själva tillämpningen.Åandra sidan har kunderna för länge sedan slutatoch letar bara efter ett dispenseringssystem som gör just detta. I stället söker de kompletta, nyckelfärdiga lösningar som effektivt kan integreras i hela tillverkningsprocessen. En intelligent, omfattande konstruktion omfattar även alla tillhörande perifera komponenter för för- och efterbehandling av produkten, liksom kvalitetssäkringsåtgärder och all nödvändig transport- och hanteringsteknik.

Vad innebär detta för tillverkare av doseringsteknik och vad för kunderna?

Det räckernaturligtvis intelängre attha en hög kompetensnivå inom doseringsteknik. Erfarenhet av specialtillverkning av maskiner krävs om man vill presentera ett nyckelfärdigt doseringssystem som förutom doseringstillämpningen även återspeglar de tillhörande processtegen. Vi kan göra båda delarna. Nyckeln är en detaljerad analys av kundens behov, för det är bara på så sätt som vi kan komma fram till en lösning som ger kunden maximal nytta. Därför har vi ett eget team som uteslutande specialiserar sig på automationslösningar.

Låt oss återkomma till frågan om tillämpningar: Vilka krav ställs här och vad erbjuder DOPAG

Det handlar inte längre bara om precision. Snarare handlar det framför allt om materialbesparingar, cykeltider, hanteringshastighet eller standarder som måste följas. Cykeltiderna blir allt snävare och samtidigt är de den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Dessutom måste automatiserade doseringssystem kunna täcka olika tillämpningar, det vill säga kunna binda flera varianter av en komponent eller potta olika komponenter. Vi erbjuder här en hög säkerhetsnivå, eftersom vi i byggprocessen eller redan i projektets inledningsfas genomför en omfattande serie mätningar samt slutgodkännande efter färdigställandet.

Hur skiljer sig DOPAG från andra leverantörer på automationsområdet

Vi lägger särskild vikt vid att vårda partnerskapsbaserade relationer med våra kunder. Detta framgår av det faktum att kunden från början av projektdiskussioner till leverans och även efter försäljning tas om handav samma uppsättning DOPAG-anställda. Dessutom förlitar vi oss, som jag redan nämnt, på en grundlig och ren analys av kundens behov och av applikationen, eftersom vi anser att det är det enda sättet att erbjuda en verkligt tillförlitlig lösning som uppfyller kundernas krav i sin helhet.

Vilka utmaningar står mät- och blandningstekniken inför för närvarande?

Nya tillämpningar läggs ständigt till det befintliga spektrumet, vilket vi till exempel kan se inom områdena 3D-utskrift eller e-mobilitet. Dessutom blir tillämpningarna alltmer komplexa och lägger därmedallt större vikt vid frågan om användarnas kunnande. Nya material utvecklas i allt kortare cykler. Vi har decennier av erfarenhet av ett brett spektrum av tillämpningar. Vi har ett nära samarbete med materialtillverkare och har testat över 2 000 olika material. Denna kunskap gör att vi med tillförsikt kan bemästra de utmaningar som de alltmer komplexa tillämpningarna medför. Industri 4.0 blir också ett allt viktigare ämne när det gäller systemtillgänglighet, underhållsplanering och flexibel användning.