Automatizované dávkovací systémy na klíč

Generální ředitel Daniel Geier představí kompletní řešení lepení, těsnění a zalévání

Daniel Geier je generálním ředitelem pro technologie ve společnosti DOPAG a je mimo jiné zodpovědný za oblast automatizace. Jak o strojní inženýr má desítky let zkušeností v oblasti dávkovací technologie. Ve společnosti DOPAG pracoval mimo jiné ve vývojovém oddělení a jako vedoucí technického centra. V rozhovoru hovoří o požadavcích na technologii automatického dávkování, o budoucích výzvách a výkonnostním profilu společnosti DOPAG.

Pane Geiere, rostoucí nároky na dávkovací technologii jsou stále předmětem diskuze. Jak konkrétně vypadají v oblasti automatizace?
Požadavky se zvyšují napříč všemi aplikacemi, ať už se jedná o lepení, nanášení pěnového těsnění, zalévání nebo mazání. Na jedné straně to má vliv na samotnou aplikaci. Na druhé straně zákazníci již dávno požadují nejen pouze dávkovací systém, ale kompletní řešení na klíč, která lze efektivně integrovat do celého výrobního procesu. Inteligentní komplexní koncept také zahrnuje přidružené procesy pro předúpravu a následné ošetření součástí, systémy pro zajištění kvality a nezbytné technologie pro manipulaci. 

Co to znamená na jedné straně pro výrobce výdejní technologie a na druhé straně pro zákazníka?
Samozřejmě již nestačí, pokud máte pouze vysokou odbornost v dávkovací technologii. Musíte mít zkušenosti s konstrukcí speciálních zařízení, pokud chcete nabídnout dávkovací systém na klíč, který kromě samotné aplikace zahrnuje také doprovodné kroky procesu. Můžeme nabídnout obojí. Klíčem je podrobná analýza potřeb zákazníka, protože jedině tak lze navrhnout řešení, které zákazníkovi nabízí maximum možného. Přesně proto máme vlastní tým, který se specializuje výhradně na automatizační řešení.

Vraťme se k otázce aplikací: Jaké jsou zde požadavky a co DOPAG nabízí?
Už to není jen o přesnosti. Je to především o úsporách materiálu, délkách cyklu, rychlosti manipulace nebo normách, které je třeba dodržovat. Cykly se neustále zkracují a jsou téměř nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu. Kromě toho musí být automatické dávkovací systémy schopny pokrýt různé aplikace, to znamená polrát více variant nebo zalévat různé komponenty. Zde nabízíme vysokou úroveň bezpečnosti, protože v procesu přípravy nebo již ve fázi zahájení projektu provádíme testování a konečnou přejímku po dokončení.

Jak se DOPAG odlišuje od ostatních poskytovatelů v oblasti automatizace?
Zvláštní pozornost přikládáme péči o partnerské vztahy s našimi zákazníky. To je zřejmé ze skutečnosti, že od začátku projektu až po dodání a dokonce i po poprodejní servis se o zákazníka stará stejná skupina zaměstnanců DOPAG. Jak jsem již zmínil, spoléháme na důkladnou a přesnou analýzu potřeb zákazníka i aplikace, protože jsme přesvědčeni, že pouze tímto způsobem můžeme nabídnout skutečně spolehlivé řešení, které splňuje komplexně požadavky zákazníků. 

Jakým výzvám v současné době čelí technologie dávkování a směšování?
Stále přibývají nové aplikace, například v oblastech 3D tisku nebo e-mobility. Kromě toho jsou aplikace stále komplexnější, a proto roste důraz na know-how uživatelů. Materiály se také vyvíjejí ve stále kratších cyklech. Máme desítky let zkušeností s celou řadou aplikací. Úzce spolupracujeme s výrobci materiálů a testovali jsme více než 2 000 materiálů. S tímto know-how lze bezpečně zvládnout i aplikace, které jsou více komplexní. Průmysl 4.0 je také stále důležitější z hlediska dostupnosti systému, plánování údržby a flexibilního používání.