Tätningsmedelsdispensering för lastbilstillverkare

DOPAG konstruerar ett 1K-dispenseringssystem för motortillverkning

Vid dosering av enkomponentmaterial krävs okomplicerade och tillförlitliga lösningar. DOPAG Benelux-teamet stödde framgångsrikt en europeisk lastbilstillverkare på dess belgiska produktionsanläggning med ett doseringssystem för manuell applicering av en enkomponenttätningsmassa.

Kraven:

Hittills har kunden applicerat ett 1K-tätningsmedel på motorhusen med en patronpistol för hand. Yttätningsmedlet måste appliceras mellan smala metallkomponenter och måste fästa mycket väl för att uppnå en optimal tätningseffekt. Hanteringen av patronpistolen är besvärlig och det är svårt att applicera tätningspärlan exakt. Dessutom är patronen på grund av den låga fyllnadsmängden ofta tom under appliceringen och måste bytas ut. Att byta patronen är tidskrävande.

Lösningen:

DOPAG har konstruerat en liten doseringsstation för kunden för att göra det snabbare och enklare att applicera tätningspärlan. I framtiden kan två patroner användas på en DOPAG P10-fatompump. Detta säkerställer kontinuerlig applicering av pärlan på komponenten. En materialtrycksregulator reducerar trycket på det transporterade materialet till det nödvändiga arbetstrycket. I framtiden kan materialet bekvämt appliceras manuellt med hjälp av en doseringsventil och en pistol.

Appliceringen är ren, användaren kan dosera tätningsmedlet på ett tillförlitligt och exakt sätt. Dessutom ökar övergången till det nya systemet kostnadseffektiviteten och effektiviteten. Oavbruten produktion säkerställs och komponenterna kan vidareförädlas snabbare.