Dávkování těsnicího materiálu pro výrobce nákladních vozidel

DOPAG navrhuje dávkovací systém 1K pro výrobu motorů

Při dávkování jednosložkových materiálů jsou vyžadována nekomplikovaná a spolehlivá řešení. Tým společnosti DOPAG Benelux úspěšně podpořil evropského výrobce nákladních vozidel v jeho belgickém výrobním závodě dávkovacím systémem pro ruční aplikaci jednosložkového těsnicího materiálu.

Požadavky:
Zákazník dosud aplikoval těsnicí hmotu 1K na skříně motoru ručně pomocí kartušové pistole. Povrchový tmel musí být nanášen mezi úzké kovové součásti a musí velmi dobře přilnout, aby bylo dosaženo optimálního těsnicího účinku. Manipulace s kartušovou pistolí je nepohodlná a je obtížné přesně nanést těsnicí kuličku. Kromě toho je kartuše vzhledem k malému množství náplně během aplikace často prázdná a musí se vyměnit. Výměna kartuše je časově náročná.

Řešení:
Pro rychlejší a snadnější aplikaci těsnicí kuličky navrhla společnost DOPAG pro zákazníka malou dávkovací stanici. V budoucnu bude možné použít dvě kazety na bubnové čerpadlo DOPAG P10. Tím je zajištěno nepřetržité nanášení těsnicí kuličky na součást. Regulátor tlaku materiálu snižuje tlak dopravovaného materiálu na požadovaný pracovní tlak. V budoucnu lze materiál pohodlně nanášet ručně pomocí dávkovacího ventilu a pistole.

Aplikace je čistá, uživatel může tmel dávkovat spolehlivě a přesně. Přechod na nový systém navíc zvyšuje hospodárnost a efektivitu. Je zajištěna nepřetržitá výroba a komponenty lze dále rychleji zpracovávat.