Exakt ingjutning av filter och filterelement

Individuellt konfigurerade doserings- och blandningssystem för filterproduktion

Moderna luftreningssystem med mycket effektiva filtersystem bidrar i hög grad till att hålla avluften från industrianläggningar ren. Många tillverkare förlitar sig på DOPAG:s doserings- och blandningsteknik för sin produktion. Vi förser till exempel en ledande global tillverkare med anläggningsteknik för ingjutning av filter och filterelement. I tillämpningarna gjuts självtätande elementhuvuden på filterelementen.

Det filtermaterial som används är en polyesternålfilt, som finns i olika kvaliteter och luftgenomsläpplighetsfaktorer, som väljs beroende på tillämpningen. Filtret får sin höga dimensionsstabilitet tack vare kontinuerligt anslutna veckspetsar. Plisseringarna tillverkas på speciella plisseringsmaskiner. En polyuretan- eller epoxibas som är fast formad på veckspetsarna ger filtret en exceptionell total stabilitet.

Tillverkaren förlitar sig på doserings- och blandningssystem från DOPAG eftersom de är särskilt exakta, tillförlitliga och hållbara. I produktionen bearbetas ungefär ett ton polyuretan och/eller epoxi varje månad. Förutom en hög driftsäkerhet erbjuder DOPAG stöd i alla anläggningsfrågor samt omfattande service och underhåll.

Ett eldomix-doserings- och blandningssystem från DOPAG används för att gjuta filtren. Det fungerar med kugghjulspumpar och möjliggör exakt dosering av materialet. Det uppfyller också alla krav för användning i delvis och helt automatiserade anläggningar.

I det här fallet spänns filterkroppen fast i en verktygshållare innan elementhuvudet spänns. En speciell form garanterar att inget pottmaterial kommer in i filtret. När materialet sedan har satt sig, avformas filtren, avgummeras och är redo för omedelbar installation.

Produktsidan för dispenseringssystemet eldomix