Kontinuerlig dosering av smörjmedel, lim och tätningsmedel.

Membranventilen garanterar en ren tillämpning och hög tillförlitlighet.

Membranventilen kan användas överallt där smörjmedel, lim och tätningsmedel måste appliceras kontinuerligt, t.ex. inom bilindustrin eller andra sektorer. Den fungerar enligt principen om tryck-tid-dosering. Det trycksatta materialet transporteras, t.ex. genom trumpumpar, till doseringsventilen och ventilen öppnas under en viss tid. I kombination med en robot är det möjligt att helautomatiskt applicera pärlor i olika former och vinklar. Detta säkerställs genom olika adaptrar och nålspetsar. I kombination med en växelflödesmätare kan flödeshastigheten övervakas exakt och därmed kan den höga processäkerhet som krävs inom bilindustrin uppnås.

Generellt sett är membran-doseringsventiler lämpliga för låg till hög viskositet, fyllda eller ofyllda, slipande eller kemiskt reaktiva 1K-vätskor. En del av ventilkonstruktionen är ett integrerat membran som skiljer ventilens pneumatiska och doserande delar från varandra. Som ett resultat av detta kommer endast ventilhuvudet och membranet i kontakt med materialet. Öppningens storlek regleras med hjälp av slagjustering. Snuff-back-mekanismen förhindrar effektivt att material droppar efter avslutad skottning.

Membranventiler för kontinuerlig dosering