Kontinuální dávkování maziv, lepidel a tmelů

Membránový dávkovací ventil zajistí přesnou, čistou aplikaci a vysokou spolehlivost

Pokud mají být v automobilovém průmyslu nebo v jiných odvětvích nepřetržitě nanášena maziva nebo lepidla a těsnicí materiály, lze použít membránový výdejní ventil. Ten funguje na principu dávkování tlakem a nastavením času. Materiál pod tlakem je dopravován k výdejnímu ventilu, například ze sudových čerpadel, a pro nadávkování je ventil po určitou dobu otevřen. V kombinaci s robotem je možné plně automatizované nanášení housenkymateriálu v nejrůznějších tvarech a úhlech díky připojení kanyly a díky možnosti výběru různých typů kanyly. V kombinaci s volumetrickým čítačem lze přesně monitorovat průtok a dosáhnout vysoké procesní spolehlivosti požadované v automobilovém průmyslu.

Obecně jsou  membránové výdejní ventily vhodné pro média s nízkou až vysokou viskozitou, plněná i neplněná, abrazivní nebo i chemicky reaktivní jednokomponentní materiály. Součástí konstrukce ventilu je integrovaná membrána, která odděluje pneumatickou a dávkovací část ventilu. Ve výsledku přijde do styku s materiálem pouze hlava ventilu a membrána. Velikost dávky je regulována nastavením zdvihu jehly ventilu. Efekt zpětného sání zabraňuje odkapávání materiálu vždy po ukončení jednotlivého dávkování.

Membránové dávkovací ventily pro kontinuální dávkování