Ventiler för sprutning av fett och olja

Kontaktlös applicering av smörjmedel i svåråtkomliga områden

Med hjälp av speciell ventilteknik kan fett eller olja appliceras rent och exakt över hela ytan på vinklade områden eller komponenter med längre nedsänkningssträcka. Sprutventilen har en mängd olika munstyckeförlängningar med olika sprutkoner och riktningar, vilket gör det möjligt att uppfylla applikationens specifika krav.

Materialet kan appliceras intermittent eller kontinuerligt. Korta luftvägar i kroppen och den direkt flänsade 5/2-vägs magnetventilen möjliggör mycket snabb och exakt intermittent drift. Munstycken med en diameter på 0,2 till 1,5 millimeter finns tillgängliga. En speciell egenskap här är den integrerade sprutluftsventilen, som gör det möjligt att justera tiden efter blåsningen för rengöring av munstycket. En valfri slaggivare eller trycksensor kan läggas till för processtyrning. En värmare med en temperatursensor kan också installeras. Trum- och fatpumpar eller trycktankar i olika storlekar finns tillgängliga för materialtillförsel, medan fetter och oljor kan levereras rent och direkt från originalbehållarna.

Spridningsventiler för kontaktlösa fett- och oljeapplikationer