Automatiserad fettmätning

Produktionscell för smörjningstillämpningar

Doseringsventiler och pumpar för avfettning och oljebehandling kan integreras i högt automatiserade produktionslinjer. Om en mindre lösning krävs kan den automatiserade tillämpningen utföras i en tillverkningscell. DOPAG presenterar detta i en ny tillämpningsvideo.

Tillverkningscellen är utrustad med en 6-axlig ledad robot. En sprutventil och en skottventil applicerar fett på plasthjul. Roboten plockar upp kugghjulet från en arbetsstyckebärare och för dem till de installerade ventilerna, innan den sätter tillbaka dem i arbetsstyckebäraren.

Kugghjulet smörjs både på insidan och utsidan av de två ventilerna. För inre smörjning säkerställer sprutventilen i kombination med ett rounf jetmunstycke och en kugghjulflödesmätare att materialet appliceras på hela ytan. För den yttre smörjningen appliceras materialet punktvis på kugghjulets sidor.

Båda ventilerna förses med material via en 30-liters smörjmedelspump från produktlinjen lubriLine. Tre materialtrycksregulatorer säkerställer ett konstant arbetstryck under doserings- och blandningsprocessen.

Automatiserad smörjning med dispenseringsventiler