Automatické dávkování maziva

Výrobní buňka pro aplikaci maziva

Komorové ventily a čerpadla pro aplikaci maziv a olejů lze integrovat do vysoce automatizovaných výrobních linek. Pokud má zákazník požadavek na menší, kompaktní řešení, automatické dávkování lze provádět ve výrobní buňce. Toto řešení DOPAG prezentuje v novém aplikačním videu.

Výrobní buňka je vybavena 6osým kloubovým robotem. Sprejový a bodový ventil nanášejí mazivo na plastová ozubená kola. Robot vyzvedne ozubené kolo ze zásobníku a přiblíží jej k nainstalovaným ventilům, po aplikaci je vrací zpět na místo.

Na ozubené kolo je aplikováno mazivo zevnitř i zvenku pomocí dvou ventilů. Celoplošné mazání vnitřní plochy zajišťuje  sprejový ventil v kombinaci s tryskou pro kruhový nástřik a s objemovým čítačem. Na vnější plochu, tj. na boky ozubeného kola se materiál nanáší bodově.

Oba ventily jsou zásobovány materiálem z 30litrového sudového čerpadla produktové řady lubriLine. Tři regulátory tlaku materiálu zajišťují konstantní pracovní tlak během celého procesu odměřování a dávkování.

Automatické mazání výdejními ventily