Exakt dosering av fett och olja

Gasfjädrar smörjs automatiskt med DOPAG-doseringssystem.

I flera årtionden har STABILUS gasfjädrar och dämpare varit välkända för sin framgångsrika användning inom bil- och möbelindustrin och har varit ett praktiskt konstruktionselement i mer än 300 olika tillämpningar, varhelst det behövs hjälp för att lyfta, sänka, flytta eller justera. Tillämpningar inom andra branscher än bilindustrin (där de används för att öppna bagageutrymmen, bakluckor, dörrar och huvar samt för att ge komfort och säkerhet vid justering av säten) har utvecklats och STABILUS hydropneumatiska gasfjädrar finns nu i så olika produkter som sjukhussängar, operationsbord, takfönster och kontorsstolar. Företaget, som är beläget i Koblenz i Tyskland, är en världsledande tillverkare av gasfjädrar och producerar 120 miljoner enheter per år, varav var och en måste smörjas med exakta och repeterbara volymer av fett eller olja, beroende på var i gasfjäderaggregatet de befinner sig.

DOPAG:s doseringsventiler i bruk

Under monteringsprocessen behöver gasfjädrarna, som har lastats på ett roterande bord, först en liten förutbestämd mängd fett som automatiskt appliceras på kolvstängerna. Detta sker vid den första smörjstationen med hjälp av DOPAG-doseringsventiler av nåltyp, som var och en kan dosera volymer mellan 0,001 och 3,0 ml med precision vid varje skott. Vid den andra smörjstationen doseras små droppar olja på cylinderns dubbla läpptätningar för att minimera friktionen med hjälp av DOPAG-doseringsventiler av kammartyp.

Denna typ av doseringsventiler är särskilt användbara för sådana tillämpningar eftersom de är utrustade med en återhållningsfunktion. Genom denna egenskap undviker man att oönskade oljedroppar förorenar andra delar eller komponenter efter avslutad doseringsprocess. Slutligen, vid en tredje station, doseras en förutbestämd volym olja i cylindrarna med hjälp av ett flödesmätarsystem som styrs av MR20-doseringsregulatorer innan cylindrarna laddas med kväve. Hela smörjcykeln slutförs alltså automatiskt tack vare DOPAG:s avancerade doseringsteknik.