Skottventiler för kontaktlös smörjning

Smörjmedelstillämpning för automatiserade produktionsprocesser

Upp till 200 cykler per sekund - skottventilen från DOPAG är en topprestanda vid dosering av smörjmedel i högt automatiserade produktionsprocesser. Skottventilen kan distribuera minsta mängder material med skottstorlekar på upp till 0,02 ml. Tillämpningen är kontaktlös, ren och utan dropp. Detta är möjligt tack vare den integrerade 5/2-vägs magnetventilen, som också används för styrning.

Olika adaptrar och förlängningar säkerställer en hög flexibilitet. Detta gör det möjligt att täcka platser som är svåra att nå eller olika skottvinklar. Munstyckesstorlekar finns tillgängliga från Ø 0,2 - 1,0 mm. Beroende på storleken kan medier med olika viskositet enkelt bearbetas. Eventuellt kan en uppvärmning läggas till för att uppnå optimal behandlingstemperatur. Den har en justerbar nålhöjning med rasterreglering. Vidare kan sprutventilen kompletteras med olika komponenter för övervakning och styrning. DOPAG tillhandahåller därför en slagdetektor, trycksensorer eller en ljusbarriär för skottdetektering.

För kontaktlös materialtillämpning erbjuder DOPAG också två ytterligare ventiler, sprutventilen och höghastighetsventilen.

Skottventiler för kontaktlös smörjning