Zalévání vložek sendvičových panelů

Technologie pro výrobu komponent letadlových interiérů

Komponenty letadel musí být co možná nejlehčí. Ale, i za normálního provozu musí být zároveň také odolné velmi vysokým zátěžím. Interiéry kabin, například sestavy toalet, kuchyňky nebo přepážky, musí tedy být pevně připevněny.

Téměř každý modul, který můžete vidět v kabině letadla, se skládá z tzv. voštinových sendvičových komponent, které se vyrábějí metodou zalévání voštinových panelů. Voštinová konstrukce, voštinový panel, vytváří jádro. Výhody této konstrukce: Díly jsou velmi lehké, a přitom se vyznačují velmi vysokou inherentní rigiditou.

Do těchto sendvičových komponent se vkládají vložky, které jsou potřeba při následné instalaci modulů kabiny uvnitř letadla. Používají se pro přišroubování, anebo jako spojovací prvky pro spojení jednotlivých desek a panelů. Tyto vložky samy o sobě by však sotva byly co platné ve voštinovém jádře komponent, vyžadují zalití epoxidovou nebo polyuretanovou pryskyřicí - tzv. zalévání vložek.

V této aplikaci jsou vložky umístěny do připravených otvorů v letadle nebo kolmo ke struktuře voštiny. Aby vložky mohly být pevně uzamčené ve správné pozici, do mezery mezi vložkou a voštinovou strukturou se dává adhezivum. Tento materiál vyplní dutiny a umožní vytvoření stabilního spojení s vložkami.

Pomocí dávkovacího a směšovacího systému eldomix je možné vstřikovat materiál – polyuretanovou nebo epoxidovou pryskyřici – přímo do otvoru pistolí, anebo je možné tuto operaci začlenit do automatizovaného procesu. Systém Eldomix zajišťuje, že zpracování složky použité pro zalévání je během tohoto procesu čisté a efektivní, a zároveň zajišťuje i nepřetržitou dodávku materiálu.

Dávkovací technologie pro zalévání vložek

  1. eldomix

    eldomix

    Systémy řady eldomix 100/600 jsou bezproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem.