Utěsňování kompozitních dílů

Přesná a spolehlivá aplikace těsnících hmot

V leteckém průmyslu a v kosmickém výzkumu se často používají těsnicí prostředky. V porovnání s těsněním hran, které zahrnuje těsnění otevřených hran vyrobených kompozitních komponent, se těsnění používá za účelem utěsnění trupů, křídel a vlastně i všech ostatních komponent letadla. Konstrukce letadla vyžaduje až tunu těsnicích prostředků. Možností použití těsnicích prostředků je mnoho, a jsou velmi různé. Používají se pro:

  • vyplnění mezer při montážních procesech
  • ochrana proti korozi, například těsnění nýtů
  • těsnění palivových nádrží, křídel letadel
  • aerodynamická těsnění, například na vnějším plášti a okenních rámech
  • pro těsnění hran (aby se zamezilo efektu žíhání u palivových nádrží)

Vzhledem k tomu, že výroba letadel je stále založena hlavně na ruční práci, při nanášení těsnicích prostředků se používají kazety, které mohou být doplňovány například s použitím dávkovacího systému DOPAG volumix. Ve stále větší míře se také používají automatizované procesy těsnění. K tomuto účelu společnost DOPAG vyvinula dávkovací systém vectomix, který je vhodný také pro automatizované aplikace s použitím lehkých polysulfidů, a může být použit pro účely zmíněné výše.

Dávkovací systémy pro těsnicí aplikace

  1. vectomix

    vectomix

    Vectomix je systém pro zpracování vícesložkových médií.